Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


- Reklama -

Logowanie

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy w Ostrowcu Św. powinno się zlikwidować straż miejską?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Wejście na czat

Czat jest dostępny dla zalogowanych użytkowników Portalu. Zarejestruj się lub zaloguj, aby wejść na czat.

Pomoc (czat)

 • Czy czat jest dostępny tylko dla zalogowanych użytkowników?
  Tak.
 • Po wejściu na czat mogę w innym oknie przeglądać Portal. Co się stanie ze mną na czacie, jeśli wyloguję się podczas przeglądania Portalu w innym oknie?
  W takiej sytuacji zostaniesz również automatycznie wylogowany z czata; czatującym wyświetli się komunikat podobny do "Użytkownik wyszedł z czata".
 • Co to jest kanał na czacie?
  Kanał (inaczej: pokój) to osobne okno na czacie, w którym prowadzona jest rozmowa. Kanał może być publiczny lub prywatny. Rozmowa prowadzona w kanale publicznym jest dostępna dla wszystkich osób (również po zamknięciu czata może być dostępnych kilkanaście ostatnich zdań na kanale publicznym). Rozmowa prowadzona w kanale prywatnym jest dostępna tylko dla rozmawiających ze sobą osób.
 • Czym są polecenia na czacie i jak się ich używa?
  Polecenia to specjalne skróty, które wpisuje się w celu uzyskania określonych zdarzeń na czacie. Polecenia wpisuje się w tym samym polu, w którym wysyła się wiadomości do innych uczestników czata. Każde polecenie zaczyna się od ukośnika /.
 • Jakich poleceń mogą używać wszyscy uczestnicy czata i jakie zdarzenia można dzięki nim uzyskać?
  Wszyscy uczesnicy czata mogą używać tych poleceń:
  • Polecenie /join {nazwa_kanału} - użycie powoduje otworzenie nowego kanału publicznego o nazwie {nazwa_kanału} lub dołączenie do kanału o takiej nazwie, jeśli ktoś wcześniej taki kanał utowrzył; np. "/join Wiosna" spowoduje utworzenie kanału "Wiosna", do którego będą mogli dołączać inni wpisując u siebie także polecenie "/join Wiosna" lub będziez mógł Ty ich do niego zaprszać wpisująć polecnie /invite. Uwaga: rozmowa w kanale publicznym utworzonym poleceniem /join jest dostępna dla wszystkich.
  • Polecenie /invite {nickname} {nazwa_kanału} - użycie powoduje zaproszenie osoby o pseudonimie {nickname} do kanału publicznego o nazwie {nazwa_kanału}. Np. jeśli utworzysz poleceniem "/join Wiosna" kanał "Wiosna", to inni użytkownicy nie widzą u siebie tego kanału. Możesz poinformować ich o utworzeniu takiego kanału na innym kanale, w oknie prywatnej rozmowy lub właśnie poprzez bezpośrednie zaproszenie poleceniem /invite; przykład: "/invite uzytkownikA Wiosna" lub tylko "/invite uzytkownikA", jeśli jesteś aktualnie w kanale "Wiosna".
 • Jakie warunki należy spełnić, aby zostać administratorem czata?
  Administratorem czata może być każda osoba, która:
  • jest zarejestrowanym użytkownikiem od minimum pół roku i potwierdza adres e-mail przypisany do nazwy użytkownika;
  • pole "Nie chcę administrować czatem" pozostawiła puste podczas wchodzenia na czat;
  • na czacie postępuje zgodnie z tymi zasadami:
   • używa polecenia /kick lub /ban wobec osób, które:
    • ubliżają innym,
    • używają wulgaryzmów bez wykropkowania,
    • narzucają się innym w nieodpowiedni sposób;
   • przed użyciem polecenia /kick używa słownego ostrzeżenia wobec określonej osoby;
   • przed użyciem polecenia /ban używa polecenia /kick wobec określonej osoby.
 • Jak wygląda rozmowa w zależności od tego, kto w danym momencie administruje czatem?
  Administrator czata określa w dużym stopniu przebieg rozmowy na czacie. Od niego zależy, czy będzie częściej lub rzadziej używał słownych ostrzeżeń, poleceń /kick i /ban. Każdy administrator wytwarza określoną atomosferę na czacie i powinien być tego świadomy.
 • W jaki sposób osoby korzystające z czata mogą wpływać na blokowanie określonego administratora czata?
  Jeśli zauważysz, że administrator czata źle wywiązuje się ze swojej roli, napisz nam o tym. W wiadomości wklej fragment lub fragmenty czata, które wskazują na złe wywiązywanie się z roli administratora czata. Po Twoim zgłoszeniu możemy (ale nie musimy) zablokować na krótszy lub dłuższy czas możliwość bycia administratorem czata przez danego użytkownika.
 • Co w sytuacji, gdy na czacie nie ma w danej chwili administratora czata?
  Jasne jest, że brak administratora czata może znacznie zmniejszyć jakość prowadzonej rozmowy. Dlatego to od osób, które spełniają warunki bycia administratorem czata, zależy, czy wejdą na czat jako administrator czata i czy będą wpływać na jakość prowadzonej na czacie rozmowy.
 • Jakich poleceń może używać administrator czata i jakie zdarzenia można dzięki nim uzyskać?
  Administrator czata może używać następujących poleceń:
  • Polecenie /kick {nickname} {powód} - powoduje wyrzucenie osoby z kanału, w którym wpisano to polecenie; tak wyrzucona osoba może ponownie wejść do wybranego kanału używając polecenia /join; polecenia /kick używa się, aby dać do zrozumienia, że dana osoba jest niemile widziana w danym kanale; przed użyciem polecenia /kick należy słownie ostrzec daną osobę o zamiarze użycia wobec niej tego polecenia; zamiast {nickname} należy wpisać pseudonim użytkownika; zamiast {powód} można wpisać powód wyrzucenia; przykład: "/kick uzytkownikA Ubliżanie uczestnikom czata, mimo zwracania uwagi.".
  • Polecenie /ban {nickname} {powód} - powoduje wyrzucenie osoby z kanału, w którym wpisano to polecenie; tak wyrzucona osoba nie może na niego ponownie wejść do momentu zamknięcia i ponownego otworzenia przeglądarki; polecenia tego używa się, aby utrudnić danej osobie korzystanie z czata; przed użyciem polecenia /ban, należy używać polecenia /kick; zamiast {nickname} należy wpisać pseudonim użytkownika; zamiast {powód} można wpisać powód wyrzucenia; przykład: "/ban uzytkownikA Wielokrotne ubliżanie uczstnikom czata, mimo kilkukrotnego zwracania uwagi.".
  • Polecenie /unban {nickname} odbanowuje daną osobę tak, że może ona ponownie wejść do danego kanału bez zamykania i ponownego otwierania przeglądarki. Polecenie /unban jest automatycznie używane wobec zbanowanych osób, które zamkną przeglądarkę z otwartym czatem.
 • Jak zablokować dostęp do czata wybranej osobie?
  Jeśli wielokrotnie używanie wobec danej osoby słownych ostrzeżeń, poleceń /kick i /ban nie powoduje poprawy ich zachowania daj nam o tym znać. W wysyłanej do nas wiadomości wklej fragment lub fragmenty rozmowy z czata, które wskazują na potrzebę zablokowania tej osobie dostępu do czata. Osobie takiej możemy (ale nie musimy) zablokować dostęp do czata na krótszy lub dłuższy czas.
Losowy wątek na Forum
Apel do radnych PiS i Darka Kaszuby, Gość, 2022-10-29, 22:22

- Reklama -
- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -
- Reklama -