Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


Logowanie

Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy jesteś zadowolony z granitowych chodników powstających w centrum miasta?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Żydzi a Polacy.

Ilość postów: 1451 | Odsłon: 72289 | Najnowszy post | Post rozpoczynający
  • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 1550

   Odp.: Żydzi a Polacy.

   W zrozumieniu relacji polsko-żydowskich polecam książkę Ireneusza Lisiaka pt. ,,Zakłamany Holocaust". Autor w sposób dosadny obnaża wszystkie kłamstwa i fantasmagorie ludzi związanych z "Przedsiębiostwem Holocaust". Nie szczędzi oczywiście takich pseudo historyków i pseudo literatów jak np. J.T. Gross czy Jurek Kosiński. Z książki można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o m.in. o Eli Wieselu (choć trzeba przyznać, że w jego przypadku nie jest to jakaś nowa wiedza, a raczej zebranie do kupy znanych i mniej znanych <<mniej eksponowanych>> faktów tego ideologa <<religii holocaustu>>).

   No i wreszcie, w książce Lisiak punktuje sposób tworzenia tej propagandy, ludzi za nią odpowiedzialnych i cel do jakiego to zmierza.

   Mruwa
   Zgłoś
   Odpowiedz
   • Odp.: Żydzi a Polacy.

    Cytat z historii :

    Wiele zarzutów, jakie padało wobec polskich Żydów – szczególnie w okresie XX-lecia międzywojennego, dotyczyło skali ich kolaboracji z sowietami podczas wojny polsko-bolszewickiej. Trudno tu o jakiekolwiek wyliczenia, które mogłyby dać jasną odpowiedź, czy faktycznie przedstawiciele mniejszości żydowskiej (szczególnie z Kresów) masowo przechodzili na stronę wroga.

    Faktem jest natomiast, że wielu Żydów walczyło ramię w ramię z Polakami przeciwko bolszewikom, lecz zarazem znaczna ich część wykazywała wrogi stosunek do państwa polskiego, które znalazło się wtedy w bardzo trudnej sytuacji. Nie brak informacji i komunikatów ze źródeł różnej proweniencji, odnoszących się do zachowania i postawy właśnie tej drugiej grupy ludności żydowskiej. I tak na przykład, w Komunikatach Naczelnego Dowództwa czytamy m.in.:

    „Komunikat z dnia 18 kwietnia 1919 r. Front litewsko-białoruski: Wczorajsze walki o Lidę były uporczywe. Nieprzyjaciel zgromadził wielkie siły, starannie przygotował się do obrony i umocnił ważniejsze obiekty. Piechota nasza musiała kilkakrotnie łamać bagnetem opór wroga, zwłaszcza suwalski pułk piechoty, który wśród ciężkich walk ulicznych, biorąc dom za domem, oczyszczał miasto od nieprzyjaciela. Miejscowa ludność żydowska wspomagała bolszewików, strzelając do naszych żołnierzy”.

    Z dn. 19 sierpnia 1920 r:”W Siedlcach wzięto do niewoli ochotniczy oddział żydowski, rekrutujący się z miejscowych żydów komunistów”.

    24 sierpnia 1920 r.: „Front północny… Przy zdobyciu Łomży wzięto 2.000 jeńców, 9 dział, 22 karabiny maszynowe i bardzo duży materiał wojenny. Po zajęciu przez 1-szą dywizję Legionów w dniu 22 bm. rano Białegostoku trwały w samym mieście jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 55-ą dywizją sowiecką i miejscową ludnością żydowską, która wydatnie zasilała szeregi bolszewickie”. (Ks. dr Stanisław Trzeciak, Talmud o gojach, a kwestia żydowska w Polsce, s.315).

    Znany przedwojenny historyk, prof. Wacław Sobieski pisał natomiast w swoich „Dziejach Polski” (tom III, s.251): „Niezapomnianym będzie również stanowisko tych żydów, którzy witali armię Bronsztaina-Trockiego manifestacyjnie. W czasie cofania się Gen. Szeptycki trzykrotnie przysyłał do Naczelnego Dowództwa W.P. raporty o zdradzie oficerów żydów, zaś pod Radzyminem batalion wartowniczy, składający się z żydów, przeszedł na stronę bolszewików. [...] Pozatem z wyroku sądu doraźnego został rozstrzelany za szpiegostwo rabin płocki Chajm Szapira.” Na polu skali dezercji i niechęci do boju szczególnie złą sławą okrył się 106 pp., który – jak czytamy – „służył ulubionym punktem ataku dla Budionnego i dwukrotnie odegrał fatalną rolę bezpośredniej przyczyny przełamania naszego frontu (na Słuczy i Horyni)”. W innych raportach dotyczących 106 pp. nie brak informacji o „3 żołnierzach, żydach przyłapanych na rozmowie z bolszewikami, którzy proponowali zdradzić nas (Polaków) i wspólnie przełamać front. Dwóch żydów z wyroku Sądu Doraźnego, zostało rozstrzelanych, trzeci ułaskawiony”. Skala wydarzeń stała się, asumptem do bezprecedensowego wydarzenia, jakim był rozkaz Gen. Sosnkowskiego z dn. 16.08.1920 r.:

    „W związku z mnożącymi się ciągle wypadkami, świadczącymi o szkodliwej działalności elementu żydowskiego, zarządza M. S. Wojsk. co następuje: [...] w Warszawie, Modlinie,Jabłonnie i Zegrzu, żydów szeregowych,pozostawić w tych formacjach tylko 5% tego żywiołu […] D. O. Gen. Warszawa wyznaczy punkt zborny, dla tych wyeliminowanych żydów, tworząc z takowych po wydzieleniu rzemieślników, oddziały robotnicze. Oddziały te powinny być formowane na sposób kompanii robotniczych o maksymalnej sile 250 szeregowych na kompanię. Na każdą taką kompanię robotniczą wyznaczy:; D.O. Gen. Warszawa 1 oficera, 5 podoficerów, 10 szeregowych wyznań chrześcijańskich. Wszystkie oddziały szt. M. S. Wojsk., jak również i Departamenty usuną do 5% z podległych im (wprost M. S. Wojsk.) formacji, zakładów, instytucji itd. szeregowych żydów, oddając takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa, które ich wcieli do tworzących się robotniczych komp. Zaznacza się przy tym, że w samych biurach i kancelariach poszczególnych oddz. szt. i Departamentów, należy wszystkich żydów szeregowych usunąć. Zatrzymanie żydów w biurach lub innych instytucjach pod pretekstem, że takowi są niezbędni lub politycznie pewni, tym samym zakazuje się. Wyeliminowanie żydów i oddanie takowych do dyspozycji D. O. Gen. Warszawa winno być bezwarunkowo z dniem 12. VIII. 1920 r. skończone.”

    Do obozu internowania w Jabłonnie w najcięższym momencie wojny trafiło blisko 17 tys. Żydów. Czy rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. Sosnkowskiego miał podłoże stricte „antysemickie”, czy był po prostu wyrazem braku zaufania i kwestionowania lojalności Żydów, czy raczej posiadanej wiedzy o bieżących wypadkach? Czytając liczne raporty z tego okresu można pokusić się o stwierdzenie, że chodziło o to ostatnie. Potwierdza to w sposób pośredni przytaczany wcześniej prof. W. Sobieski, podkreślając, że „wśród zbiegłych do Śląska Górnego, a następnie wydanych Władzom Polskim, było: dezerterów 202, a w tym żydów 193, uchylających się od poboru wojskowego 411, a w tym żydów 398, działających na szkodę Państwa Polskiego 328, w tym żydów 325.” (Dzieje Polski tom II, s. 251 za Urzędowe cyfry w czasopismach warszawskich 5.X.1920).

    Po zwycięskiej wojnie z 1920 r. pozostała duma i chwała polskich żołnierzy, ofiarnie walczących o niepodległość swojego ledwo odzyskanego po 123 latach zaborów państwa, lecz także i gorycz, że w jego granicach znajdują się liczne mniejszości, których stosunek do Polaków budził poważne wątpliwości. Szczególnie obawiano się stosunków z mniejszością żydowską – w oczach znacznej części polskiego społeczeństwa uchodziła ona za nieprzychylną państwu polskiemu. Próbowano więc wielu rozwiązań powyższejj kwestii. Na tym polu należy wspomnieć o poparciu, jakie Polacy wyrażali (nie tylko werbalnie) dla ruchu syjonistycznego. Po wielu latach, jakie minęły od tamtego okresu wiemy, że polscy wojskowi szkolili i uzbrajali członków prawicowego, żydowskiego ugrupowania „Bejtar” (inne nazwy: Betar, Brit Trumpeldor, Związek Trumpeldora), który odpowiedzialny był m.in. za zamachy w Palestynie. Ruch ten, którego członkowie nosili mundury i używali „pozdrowienia rzymskiego” (przez lewicowy Bund i komunistów jego członkowie nazywani byli „faszystami” i „hitlerowcami”), opowiadał się za osadnictwem Żydów w Palestynie. Utworzenie własnego żydowskiego państwa rokowało nadzieje rozwiązania i rozładowania konfliktów etnicznych wewnątrz państwa polskiego w sposób pokojowy. Polacy liczyli oczywiście na szeroko zakrojoną emigracje z naszego kraju. Co ciekawe, Bejtar współpracował w Polsce m.in. z RNR Falangą w rozbijaniu pochodów lewicowego Bundu, a we Włoszechz faszystami (choćby przy organizacji wspólnych obozów szkoleniowych z faszystowską młodzieżówką – Balillą). W 1936 roku Światowa Komenda „Brith Trumpeldor” liczyła ponad 70 tysięcy członków, z czego aż 75% stanowili bejtarowcy z Polski. Stosunki Trumpeldorczyków z Polakami uległy pogorszeniu na skutek zaostrzającego się konfliktu ekonomicznego (bojkotów) i malejących z czasem szans na utworzenie własnego państwa w Palestynie. Warto natomiast podkreślić, iż większość polskiego społeczeństwa przychylnie odnosiła się do ich emigracyjnego programu i antykomunistycznych przekonań. Bejtarowcy nie wpasowywali się w stereotyp Żyda – ofiary, człowieka małego, strachliwego i ulegającego silniejszemu. Propagowali kult siły, niezależności i dumy.

    W wyniku napaści na Polskę hitlerowskich Niemiec z zachodu i sowieckiej Rosji ze wschodu, członkowie polskiego Bejtaru znaleźli się w tragicznej sytuacji. Z jednej strony bolszewicy w pierwszej kolejności (obok polskich elit) eksterminowali „wrogów ludu” (do jakich zaliczali się wszelkiej maści antykomuniści), z drugiej zaś Niemcy, których stosunek do Żydów jest powszechnie znany. W kontekście relacji polsko-żydowskich warto pamiętać o Bejtarze – organizacji, która przez wiele lat była przemilczana i do dnia dzisiejszego pozostaje w cieniu „żydowskiej lewicy”.

    Gość_polak mały
    Zgłoś
    Odpowiedz
    • Odp.: Żydzi a Polacy.

     Prawdziwi Żydzi mówią prawdę !

     to SYJONISTYCZNY Izrael - jest największym wrogiem narodu żydowskiego !

     Żydzi nawoluja aby świat się przebudził !!!

     współczesny Izrael to oszustwo za dolary...

     https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1957088564337767&id=100001099285411

     antyNwo
     Zgłoś
     Odpowiedz
     • Odp.: Żydzi a Polacy.

      "W narodzie polskim ciągle zauważamy tu i owdzie odruchy, które mogą spowodować wybuch wulkanu.

      Są to objawy buntu jako skutek gwałtownego wyniszczenia narodu, w którym ciągle drzemią ogromne ukryte siły.

      Nasi ludzie ciągle rozładowują te odruchy buntu. Ale dopiero wejście tego bydła do Unii Europejskiej, obezwładni ich całkowicie.

      W Unii Europejskiej Polacy będą, jak wynędzniała mysz w pazurach wielkiego kota. Po ich wejściu do Unii Europejskiej będzie zależało tylko od naszego humoru, jak długo pozwolimy im konać w jękach, w śmiertelnym przerażeniu."

      https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/polska-kolonia/zydzi-swiat-zapomni-ze-istnial-kiedys-narod-polski/

      antyNwo
      Zgłoś
      Odpowiedz
      • Odp.: Żydzi a Polacy.

       z tego co gdzieś słyszałem to żydzi teraz bardziej za Ukrainę się wzięli tam jest bardzo urodzajna ziemia tzw.czarnoziem notabene należącego kiedyś do II RP zachodnia część Podola . Co nie zmienia fakty że dostają na potęgę polskie paszporty.

       Gość_ktoś.
       Zgłoś
       Odpowiedz
       • Odp.: Żydzi a Polacy.

        Polska Ukraina Rumunia Bulgaria to maja byc ich tereny, nowy israel bo w starym kończy sie woda, i jeszcze z paru innych przyczyn. Już właściwie wykupili te kraje.. bez oporu

        https://youtu.be/m8yQC2-J_9o

        antyNwo
        Zgłoś
        Odpowiedz
        • Odp.: Żydzi a Polacy.

         Gość
         Zgłoś
         Odpowiedz
         • Odp.: Żydzi a Polacy.

          Gość_SCZ
          Zgłoś
          Odpowiedz
          • Odp.: Żydzi a Polacy.

           Pani dr Ewa Kurek wie co mówi .

           Wieloletnie badania historii Żydów , ich religii kultury , prawa dzisiejszego a tego sprzed 2000lat dają dziś prawdziwy obraz tej nacji .

           Bardzo ją cenię i ufam ze grono ludzi którym otworzyła oczy powiększy się .

           https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132068640947090&id=100024318643204

           antyNwo
           Zgłoś
           Odpowiedz
           • Odp.: Żydzi a Polacy.

            ".. Palestyńska nauczycielka Layal zostaje skazana za przestępstwo, którego nie popełniła. Trafia do izraelskiego więzienia. Okazuje się, że jest w ciąży. Kobieta postanawia urodzić dziecko. .." - dzisiaj o faszystowskim plemieniu ze stepów - ashkeNAZI.

            Komentarz: autor: vAkatsuki28

            ".. Film jest krytykowany przez żydów a wiadomo ze żydzi chcą z nami Polakami zrobić to co z Palestyną .."

            Po obejrzeniu tego filmu, już nigdy nie będziesz taki sam...

            https://m.cda.pl/video/1466474c5

            antyNwo
            Zgłoś
            Odpowiedz
            • Odp.: Żydzi a Polacy.

             Gdyby nie postęp techniczno-elektroniczny i przekaz internetowy, który praktycznie każdemu z Nas pozwala zachować wypowiedzi naocznych świadków czyli PRAWDĘ HISTORYCZNĄ.... Pojawiłoby się KŁAMSTWA !!! manipulacje niekiedy poparte przez niby badaczy z tytułami naukowymi podnoszącymi ich wiarygodność. Które z kolei KŁAMSTWO przerobiłyby na PRAWDĘ .

             https://youtu.be/uUnT29NDDsQ

             antyNwo
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Żydzi a Polacy.

             chciało by się dziś rzec a nie mówiłem ;-)

             Gość_123
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Żydzi a Polacy.

             "Szkoda, że nigdzie nie udało im się żyć "jako dobrzy obywatele" państw, które ich ugościły.

             A wręcz przeciwnie!

             Supremacja, manipulacja, lichwa, komunizm, socjalizm, korporacjonizm, teraz gender i szkenNAZI-supremacja.

             Czy w ich pismach, które tak mocno studiują jest coś, co potwierdza słowa sympatycznego białoskórego rabina?

             Jeżeli odnosi się do historii żydów jako 3,5 tysiąca lat , to pewnie jest potomkiem Judy - czyli murzyno-arabem...

             Czy widział ktoś, aby murzyni stawali się bielsi a biali czarniejsi? (Poza opalaniem, wybielaniem i stanami chorobowymi :P )

             Poznałem wielu inteligentnych Żydów, którzy nawet aktywnie walczą z syjonizmem, ale na pewne supremacyjne pytania odpowiadają uśmieszkiem.

             Skoro przez lata studiujesz Talmud Babiloński i uczysz z niego dzieci, to goj jest śmieciem o duszy demona a dzieci można gwałcić, kiedy skończą 3lata i 1 dzień - czy pomyliłem cos?

             Co sądzą żydzi o poczynaniach ich boga, którego wielu poznało w starym testamencie???

             Czy jest bardziej obrzydliwa i demoniczna kreatura?"

             Pol Lechicki

             https://youtu.be/rF2xWlgMQPM

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Żydzi a Polacy.

             na y.tube zablokowali ale jest na vimeo

             https://vimeo.com/289161394

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
1234 ... 77788081
Przejdź do strony nr
91 postów w tym wątku zostało wyłączonych z wyświetlania ze względu na sprzeczność z Zasadami Forum lub czasowo. Możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami.

- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -
- Reklama -

Losowa firma:
EURO-VAT
Branża: Zwroty podatków z zagranicy
Dodaj firmę