Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


Logowanie

Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Z jakiego urządzenia przeglądacie forum?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Szczepić czy nie szczepić?

Ilość postów: 4603 | Odsłon: 156712 | Najnowszy post | Post rozpoczynający
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             jak zwykle nie no ale coz mozna od ciebue wymagac ale jak wyglada na temat wątroby i tych nieszczsnych nerek. ndawaj

             Gość_Anty b.
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             Antek prawda to jest czy nie ? Skoro od wczoraj twierdzisz że nie to udowodnij.

             https://m.demotywatory.pl/4792200/Aluminium-spozywane-i-wstrzykiwane

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 4327

             Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             co żeś tak zaniemówił? teraz nie czas na guglowanie tylko wykazanie się wiedzą, oh wait! zapomniałem że jej wcale nie masz :))

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             Tylko w 99% ludki w Polin nie wiedzą że : SZCZEPIONKI SĄ ZWOLNIONE Z:

             1. BADAŃ FARMAKOKINETYCZNYCH

             2. BADAŃ WPŁYWU NA PŁODNOŚĆ

             3. BADAŃ ZAGROŻENIE DLA PŁODU

             4. BADAŃ NAD ICH MUTAGENNOŚCIĄ

             5. BADAŃ NAD ICH KANCEROGENNOŚCIĄ

             6. BADAŃ TOKSYCZNOŚCI

             nawet znani z rządu "walczący" o niby prawdę albo odwołanie przymusu świadomie podważają prawdziwość tych regulacji aby dalej zarabiać na strachu durnego, nie czytatnego narodu lub zbierają elektorat do wyborów aby grać na ich uczuciach, obiecywać zupę pomidorową możliwą do wykonania na setki sposobów a finalnie robiąc szoł robią jeden krok do przodu a dwa do tyłu ! https://www.facebook.com/groups/402576940080235/permalink/1076097996061456/

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             idioto idz juz spac i przestan pisac tw swoje bzdury z ktorych kazdy tu na forum sie smieje. tyle razy juz pokazales ze nie masz najmniejszego pojęcia o tym co piszesz wiec nie licz ze ktokolwiek zdrowo myslacy bedzie

             cie bral pod uwage

             Gość_Anty b.
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             Antek prawda to jest czy nie ? Skoro od wczoraj twierdzisz że nie to udowodnij. Masz jaja ?

             https://m.demotywatory.pl/4792200/Aluminium-spozywane-i-wstrzykiwane

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             Czy "uchwały szczepionkowe" są zgodne z prawem ?

             Prawnik wyjaśnia.

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             Uchwały szczepionkowe – czy są zgodne z prawem?

             W ostatnim czasie coraz częściej rady gmin i miast podejmują uchwały uzależniające możliwość uzyskania miejsca w żłobku lub przedszkolu od zaszczepienia dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień określonym w komunikacie GIS. Praktyka ta prowadzi do daleko idących i dotkliwych skutków związanych m.in. z kosztami finansowymi zapewnienia opieki nad dzieckiem. Budzi ona także uzasadnione wątpliwości co do jej zgodności z prawem.

             W prowadzonym przeze mnie obecnie postępowaniu dziecku mojego Klienta odmówiono przyznania miejsca w żłobku powołując się na treść uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Przyznawała ona w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobka 30 punktów na 150 możliwych do uzyskania za przeprowadzenie szczepień. Za inne kryteria (np. niepełnosprawność rodzica lub dziecka) przyznano od 20 do 30 punktów. Za spełnienie kryterium posiadania rodzeństwa przyznano od 6 do 1 punktu w zależności od liczby i wieku dzieci. Jednym z najbardziej preferowanych kryteriów przyjęcia do żłobka było zatem odbycie szczepień. Kolejną uchwałą przyjęcie dziecka do żłobka uzależniono od jego zaszczepienia lub okazania zwolnienia ze szczepień ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza. Zatem już brak przeprowadzenia szczepień uniemożliwiał otrzymanie miejsca w żłobku niezależnie od tego ile punktów zdobyłoby ono według innych kryteriów. Na skutek tych uregulowań wniosek rodzica o przyznanie miejsca w żłobku nie został rozpatrzony. W sytuacji, gdyby nie obowiązywało kryterium szczepień jego dziecko z pewnością uzyskałoby miejsce w żłobku.

             W pierwszej kolejności należy rozważyć czy organy samorządu terytorialnego są w ogóle uprawnione do zajmowania się egzekucją szczepień. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zagadnienia związane z egzekucją szczepień zostały zastrzeżone na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucji administracyjnej do właściwości wojewodów oraz powiatowej inspekcji sanitarnej. Co ciekawe, stanowisko to od dawna prezentowane było w orzecznictwie zarówno sądów administracyjnych jak i powszechnych w licznych orzeczeniach, które zapadały w sprawach związanych z zarówno z egzekucją grzywien jak i ograniczeniem władzy rodzicielskiej.

             Kolejnym zagadnieniem wymagającym omówienia jest sama możliwość określenia preferencji do przyjmowania do żłobków w postaci uzyskania odpowiedniej liczby punktów za przeprowadzenie szczepień. Zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki mogą tworzyć i prowadzić jednostki samorządu terytorialnego. Podmiot, który utworzył żłobek ustala statut żłobka, określając w szczególności warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych. Opisane powyżej przepisy nie wprowadzają innych preferencji dostępu do żłobków. Wprowadzanie takiego kryterium może prowadzić do naruszenia zakazu dyskryminacji i nakazu równego traktowania przez władze publiczne a także prawa do prywatności wyrażonych w Konstytucji RP. Przyjmowanie do żłobków wyłącznie osób zaszczepionych stanowi zatem z pewnością ingerencję w zasadę autonomii (samostanowienia) jednostki wiążącą się ściśle z nakazem poszanowania godności ludzkiej a konkretnie z prawem decydowania przez nią o świadczeniach zdrowotnych, którym chce się ona poddać. Wpisuje się to także w przytaczane już wielokrotnie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekał o niezgodności z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

             Niezależnie od tego nie możemy zapomnieć, że uzależnienie miejsca w żłobku od przeprowadzenia szczepień w terminach określonych w Komunikatach GIS nie jest dopuszczalne, gdyż mają one charakter wewnętrzny i nie wiążą obywateli z powodu braku zaliczenia ich do katalogu źródeł powszechnie obowiązującego prawa. Jedyne terminy, które można uznać za wiążące w zakresie realizacji szczepień zostały określone w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Zostało to potwierdzone chociażby w treści postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie umarzającego postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Terminy przeprowadzania szczepień ochronnych wyznaczone w treści Komunikatów nie mogą stanowić zatem wyznacznika do stwierdzenia przez organy samorządu terytorialnego uchylania się przez kogokolwiek od wykonania szczepień.

             Przytoczone powyżej zagadnienia stanowią z pewnością jedynie część z argumentów, które można przedstawić kwestionując zgodność z prawem uchwał wprowadzających kryterium szczepień do postępowań rekrutacyjnych do przedszkoli i żłobków. Kluczowe dla rozstrzygnięcia ich dopuszczalności będą orzeczenia sądów administracyjnych a na późniejszym etapie zapewne również Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

             Etap sprawy: skarga oczekuje na rozpatrzenie przez WSA w Warszawie

             Źródła prawa:

             • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483),

             • Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r, Nr 61, poz. 284),

             • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438),

             • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239),

             • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409),

             • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753),

             • uchwała Nr VII/103/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 2581),

             • uchwała Nr XXII/606/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany statutów żłobków m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14466).

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             tempaku to czy cos będzie wchloniete przez organizm zelazy w jakiej jest formie mozna cos wstrzyknac dozylnie a organizm i tak to wydali ale ty tego nie zrozumiesz ani nie pojmiesz. jak chocby przykladu z sola kuchenna

             Gość_Anty b.
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             Nie pytałem sie czy coś sie wchlonie tylko czy jest prawda w tym.obrazku. Opisz jak organizm to wydala i dlaczego w mózgach dzieci autystycznych, jak zbadano jest tyle aluminium?

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             Przecież podobno się wydala. Nawet amorficzne aluminium. To dopiero trucizna, ulotki sfałszowane od dawna.

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             gamoniu obrazek z demotywatorow dajesz jako prawde objawiona? czy ty sie dobrze czujesz?

             wiecej aluminum twoj organizm wcholnie jak pijesz herbatę z cytryną doksztalc się znowu dales plamy

             Gość_Anty b.
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             nie kłam.bo zawsze więcej wchłonie dożlnie ,i to o 99%

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             jeszcze raz ci naoisze nie masz bladego pojecia o biologi czlowieka. wiec o czym my tu mamy rozmawiac. nie wiesz jak i od czego jest watroba i nerki jak dzialaja nie wiesz nic. a do tego o wchlanianiu tez nie masz pojecia a to jest temat o wiele szerszy i znacznie obszerniejszy.

             Gość_Anty b.
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             to wyjaśnij

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             co mam ci wyjasnic jak ty nic o tym nie wiesz. piszesz czasami takie pierdoly cze szczęka mi opada z wrażenia że mozna byc az takim analfabeta naukowym. nie masz bkadwho pojecia co to jest watroba gdzie sie znajduje ci robi i czesvia jakich ukladow jest to samo z nerkami.

             Gość_Anty b.
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Szczepić czy nie szczepić

             najporrw odpowiedz mi na pytanie w końcu czy więcej aluminiim wchłania się drogą pokarmową czy po podaniu dożylnym a potem mi wyjaśnij dlaczego, bo przecież wyśmiałeś dwa dni temu jak powiedziałem że ze szczepionki

             Gość_foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
1234 ... 236237239241242 ... 253254255256
Przejdź do strony nr
27 postów w tym wątku zostało wyłączonych z wyświetlania ze względu na sprzeczność z Zasadami Forum lub czasowo. Możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami. W tym wątku znajdują się 5 postów, które oczekują na weryfikację (m.in. sprawdzenie, czy są zgodne z Zasadami Forum; możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami).

- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -


Losowa firma:Dodaj firmę