Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


Logowanie

Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Z jakiego urządzenia przeglądacie forum?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

Ilość postów: 71 | Odsłon: 1235 | Najnowszy post
 • Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

  – Na sali obrad obecnych było ponad 50 osób, w tym tylko 17 radnych. Dla sprawnego przeprowadzenia sesji wystarczyłaby – poza radnymi – obecność prezydenta i około pięciu osób z obsługi. Zupełnie nie rozumiem dlaczego prezydent obliguje kilkudziesięciu pracowników urzędu miasta do obecności na sesji, narażając te osoby na ryzyko zarażenia się koronawirusem – pyta Mateusz Czeremcha, radny miejski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, opisując to co wydarzyło się na zorganizowanej 13 października nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ostrowca Św. W imieniu Klubu po raz kolejny zawnioskował o przeprowadzenie sesji, jak również posiedzeń komisji w trybie online, podkreślając, że dla władz miasta priorytetem powinno być bezpieczeństwo publiczne. Pomimo, że radny złożył wniosek przewodnicząca nie poddała go pod dyskusję i głosowanie.

  Gość
  Zgłoś
  Odpowiedz
   • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

    Wzialby zaapelowal o organizacje miesiecznicy/tygodnicy

    Gość
    Zgłoś
    Odpowiedz
    • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

     Dej ci zdrowie mały pindolu

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
     • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

      Najwyraźniej pani przewodnicząca chce decydować o zdrowiu i życiu do czego nie ma prawa.

      Gość
      Zgłoś
      Odpowiedz
      • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

       A może dla przewodniczącej istnieje bariera natury technicznej. Stąd opór;)

       Gość
       Zgłoś
       Odpowiedz
       • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

        Ja myślę, że najpierw chcieliby odpowiedni sprzęt - Ipady - tak jak ci na górze. Do tego każdy potrzebuje super szybkiego łącza i tutaj powinno się uruchomić program "Internet dla radnego" za grupy hajs z UE. Do tego trzeba by zatrudnić ze dwóch pociotków do obsługi komputera i programu do telekonferencji kupionego za kolejną dotację. Oczywiście w tym programie istniałaby opcja umieszczenia streama np. na stronie UM, dostępnego oczywiście za kolejną dopłatą. No i na koniec kolejny przetarg na opracowanie i wdrożenie koncepcji sesji online UM - za równie dużą gotowiznę.

        Gość
        Zgłoś
        Odpowiedz
  • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 6

   Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

   Jeżeli tak bardzo boi się zarażenia powinien zrezygnować z pełnienia funkcji radnego. Przyjdzie nowy, odważny i skuteczny.

   Gość_A.
   Zgłoś
   Odpowiedz
   • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

    Nic mądrego gościu 10:00 jak na ..... :)

    Gość
    Zgłoś
    Odpowiedz
   • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 9

    Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

    Pewnie Urząd Miasta nie wierzy w wirusa.

    Gość
    Zgłoś
    Odpowiedz
   • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 10

    Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

    Bycie radnym to służba a nie koncert życzeń. Na chleb trzeba zapracować. Pracownicy muszą iść do pracy, dzieci do szkoły a obowiązkiem radnego jest uczestniczyć w posiedzeniach rady. Wszyscy chcą być online. Kierowca autobusu, sprzedawca, hutnik, policjant, chirurg, obsada karetek pogotowia - wszyscy bądźmy online.

    Gość
    Zgłoś
    Odpowiedz
    • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

     Wzialby zaapelowal o organizacje miesiecznicy/tygodnicy

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
     • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

      Miesięcznicy czego?

      Gość
      Zgłoś
      Odpowiedz
     • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 13

      Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

      Tygodnicy! Jestem za :) Oczywiście piniążki na ten cel ogranizujemy z budżetu miasta. Żabka blisko, można dokupować jak się skończy. Kopią sobie sami dołek. Jak zakażą sprzedaży alkoholu po 19, to żeby wystarczyło będą musieli robić zapasy za dnia, co trochę się kłóci z wizerunkiem Przyjemnego i Sympatycznego - niepijącego, oddanego ojczyżnie (celowo z małej) patrioty.

      Gość
      Zgłoś
      Odpowiedz
      • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

       Czy prezydent Ostrowca św. jest wyjęty spod bezwzględnego obowiązku noszenia maseczki, a jeśli tak to kto go zwolnił?

       https://ostrowiecka.pl/2020/10/14/podziekowania-dla-tworcow-ostrowieckiego-browaru-kultury-100-tys-zl-dla-szpitala/

       Gość
       Zgłoś
       Odpowiedz
       • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

        Nadklasa nie potrzebuje ochrony przed chorobami. Górczyński bierze przykład z czempionów narodowych.

        Gość
        Zgłoś
        Odpowiedz
        • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

         ciekawe jaką reżim pis szykuje ustawe jak who nawet zaleca maski tylko zakażonym, pisem ktoś steruje

         foliarz
         Zgłoś
         Odpowiedz
         • Odp.: Radny z PiS po raz kolejny apeluje o organizację sesji online!

          Aneks: wykaz naważniejszych podstaw prawnych do kwalifikacji działań władz i instytucji państwowych napędzjących psychozę tzw. pademii

          Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

          Preambuła

          „…ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.”

          Art. 7.

          Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

          Art. 8.

          1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

          Art. 9.

          Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

          Art. 30.

          Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

          Art. 31.

          1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

          2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

          3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

          Art. 39.

          Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

          Art. 151.

          Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę:

          „Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra), uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.”

          Przysięga może być złożona z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

          Art. 230.

          1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa.

          2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.

          Art. 232.

          W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

          Kodeks Karny

          Art. 18. [Sprawstwo i podżeganie]

          § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

          § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

          Art. 118. [Wyniszczenie grupy narodowej]

          § 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy,

          podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

          § 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym,

          podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

          Art. 129. KK

          ZDRADA DYPLOMATYCZNA

          Kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej,

          podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

          § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

          podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

          ART. 160. KK NARAŻENIE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA ALBO CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

          § 1.

          Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

          podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

          Art. 231. [Nadużycie uprawnień]

          § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,

          podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

          Art. 296. [Szkoda majątkowa]

          § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową,

          podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

          § 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej,

          podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

          § 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,

          podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

          § 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach,

          podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

          § 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie,

          podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

          § 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego.

          Kłoszewski Adam

          foliarz
          Zgłoś
          Odpowiedz

- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -
- Reklama -