Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


- Reklama -

Logowanie

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Z jakiego ugrupowania powinnien być przyszły prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.
     • Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

      Jeszcze raz: Nie prezydent, tylko żona prezydenta. Słyszałeś kiedyś o kredytach?

      Gość
      Zgłoś
      Odpowiedz
      • Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

       jak by nie było, jeżeli żony kasa to tak jakby jego - wspólnota majątkowa , czyli powinien to wyjaśnić. Chyba że mają rozdzielność majątkową (i od kiedy maja rozdzielność majątkową - jeżeli mają), ale wtedy powinno się prześwietlić żonę prezydenta skąd miała kasę na zabezpieczenie inwestycji (po chyba nie tylko datacja z unii)

       Bardzo ciekawy wątek - powinien się tym zająć ktoś konkretny

       Gość_stanley
       Zgłoś
       Odpowiedz
       • Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

        Majątek osobisty każdego małżonka pozostaje w jego wyłącznej dyspozycji. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą zgodnie z art 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

        przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

        przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

        prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

        przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

        prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

        przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

        wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

        przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

        prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

        przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

        Powyższe składniki tworzą zamknięty katalog składników majątku osobistego. W skład majątku osobistego wchodzą tylko wymienione wyżej składniki. Pozostałe przedmioty, niewymienione w tym przepisie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tj. art. 33, nie wchodzą do majątku osobistego, ale do majątku wspólnego. Taką właśnie interpretację należy przyjąć w razie wątpliwości.

        Majątek osobisty to własność jednego z małżonków, to on jest wyłącznie władny do podejmowania doniosłych prawnie decyzji, co do jego wszelkich składników. Współmałżonek ma natomiast uprawnienie do korzystania z mieszkania i przedmiotów urządzenia domowego będących majątkiem osobistym. Takie prawo daje mu ustawodawca, z samego faktu, że pozostaje w związku małżeńskim z właścicielem danego składnika majątkowego. Nadto współmałżonek ma prawo do przynoszonych przez majątek osobisty małżonka pożytków

        Gość
        Zgłoś
        Odpowiedz
       • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 60

        Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

        W momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie zostaną zawarte umowy majątkowe, tzw. intercyza, powstaje z mocy samego prawa ustawowa wspólność małżeńska. W takiej sytuacji od daty zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa. Jednak nie jest to jedyna masa majątku funkcjonująca w małżeństwie, zdarza się bowiem, że każda ze stron lub tylko jedna dysponuje jeszcze majątkiem osobistym.

        Majątek wspólny to ten, który zgromadzą wspólnie małżonkowie w czasie trwania ich związku i należy on do obu stron. Każdy z małżonków posiada, co do niego równe prawa. Zarówno mąż jak i żona mogą nim rozporządzać. Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art 40a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)).

        Gość
        Zgłoś
        Odpowiedz
       • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 61

        Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

        Małżonkowie mogą na mocy umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Każdy z małżonków oprócz majątku nabytego po zawarciu umowy, zachowuje również majątek nabyty przed zawarciem umowy. Majątek nabyty przed zawarciem umowy należy do majątku osobistego małżonka.

        Po podpisaniu intercyzy każdy z małżonków samodzielnie i swobodnie pomnaża swój majątek oraz nim zarządza. Małżonek nie ma prawa sprzeciwiać się rozporządzeniom w stosunku do składników majątku odrębnego dokonywanym przez drugiego z małżonków. Nie ma także obowiązku informowania drugiego małżonka o stanie majątku, ani zaciągniętych zobowiązaniach.

        To dobre rozwiązanie, gdy żona i mąż pracują zawodowo i mają porównywalne zarobki. W innym przypadku jedna strona zawsze będzie poszkodowana. Jeśli w konsekwencji tradycyjnego podziału ról żona nie pracuje zawodowo, wzbogacać będzie się jedynie mąż. Co stanie się dla niej szczególnie dotkliwe po ustaniu małżeństwa.

        Brak majątku wspólnego

        W rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego. Występują jedynie dwa odrębne majątki małżonków. Nie oznacza to, że małżonkowie nie mogą wspólnie nabywać praw na zasadzie współwłasności. Jest to możliwe i w takich sytuacjach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności ułamkowej.

        Przed lub w trakcie trwania małżeństwa

        Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona przed zawarciem małżeństwa oraz w trakcie jego trwania. Jeśli rozdzielność powstaje w trakcie trwania małżeństwa, majątek wspólny przekształca się we współwłasność ułamkową. Natomiast udziały małżonków w majątku wspólnym zostają zaliczone na rzecz ich majątków osobistych.

        Gość
        Zgłoś
        Odpowiedz
       • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 180

        Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

        Oczywiście że powinien po latach teraz wyjaśni to CBA

        Gość
        Zgłoś
        Odpowiedz
    • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 16

     Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

     pytają bo pytanie dotyczy osoby publicznej. moge. i co mi zrobicie jak bede nadal pytal?

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
    • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 18

     Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

     Przecież ten zajazd jest żony p.Górczyńskiego.

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
    • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 20

     Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

     jaki atak "przyjaciół" Pana Prezydenta tu widać?

     Nie szykanujcie wpisów tylko wytłumaczcie skąd Pan Górczyński wziął pieniądze na budowę takiej posiadłości?

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
     • Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

      Też jestem ciekawy a zapytać przecież wolno.

      Gość
      Zgłoś
      Odpowiedz
    • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 30

     Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

     Pytanie całkowicie na miejscu.Prezydent żyje tylko z pensji,takie prawo.To skąd ma na taki pałac?Zaoszczędził tyle pieniędzy?A może mikołaj mu dał?

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
    • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 34

     Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

     ludzi to wszystko ciekawi i do wszystkiego dorabiają soie swoje teorie.

     a pytał ktoś poprzedniego prezydenta skąd miał na budowe domu, łaty skąd miał na budowę fabryki i ogromnego sklepu, który teraz wynajmuje Dek-woi? weźcie się do roboty bo kiełbie we łbie wam się poprzewracały.

     Gość_you
     Zgłoś
     Odpowiedz
    • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 179

     Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

     Sługusów i parobków JG na tym forum nie brakuje

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
   • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 13

    Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

    przestan gadac glupoty!

    kto przez pare lat zarobi na zajazd kolo Ujazdu?

    juz tam ludzie wiedza skad sie ten palac wzial.

    to do Gość

    Dziś, 13:47

    umiesz tym biednym ludziom odpowiedziec skad Pan ktory się rolą nie poplamił jest właścicielem takiego zamku?

    Gość
    Zgłoś
    Odpowiedz
    • Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

     To jest ten "zamek"?

     http://www.cyrkon.org.pl/images/foto/resizedimages/z3.jpg

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
    • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 19

     Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

     a babcia tam spotkana powiedziła: panocku ja pamintom jak Pany sie budowali. ale to Rusy albo Prusy byli.

     a teraz? Pan jest Prezydentem i spróbuj go ruszyć....

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
   • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 23

    Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

    dobrze, że pracownicy UM czytają to forum. Dziękujemy!

    Gość
    Zgłoś
    Odpowiedz
   • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 25

    Odp.: Prezydent Górczyński i jego hotel koło Ujazdu. Skąd pieniądze na taką posiadłość?

    "Zazdrość jest najgorsza" Gość Dziś, 13:47

    Najgorsze jest to, że nie wiadomo skąd pochodzą pieniądze. Pan Górczyński tego nie wyjaśnił podczas kampanii wyborczej.

    Gość
    Zgłoś
    Odpowiedz
1245 ... 16171819
Przejdź do strony nr
27 postów w tym wątku zostało wyłączonych z wyświetlania ze względu na sprzeczność z Zasadami Forum lub czasowo. Możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami.

- Reklama -
- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -
- Reklama -