Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


- Reklama -

Logowanie

- Reklama -
- Reklama -
- Reklama -
Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy w Ostrowcu Św. powinno się zlikwidować straż miejską?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.
    • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

     12 października 2007 Lista ujawnionych agentów i oficerów WSI

     Opublikowany dziś raport z weryfikacji WSI ujawnia 64 nazwiska tajnych współpracowników oraz oficerów WSI, których działania - jak to określono - wykraczają poza zadania związane z obronnością kraju. Wśród nich są znani dziennikarze, m.in.: Jerzy Marek Nowakowski, Milan Subotić, Jarosław Szczepański, Jerzy Tepli, Andrzej Bilik, Grzegorz Woźniak i Jarosław Kociszewski.

     Nazwiska wymienione są w raporcie w aneksie nr 16.

     Zidentyfikowane osoby współpracujące niejawnie z żołnierzami WSI w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP:

     Marek BARTKOWIAK

     Plasował osoby związane z WSI w firmach. Jako prawnik brał udział w pracach nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej.

     Andrzej BILIK

     Dziennikarz, redaktor naczelny Dziennika Telewizyjnego, ambasador w Algierii. Głównym jego zadaniem była praca typowniczo-werbunkowa.

     Zdzisław BOBIATYŃSKI

     Zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W roku 1992 udzielał WSI informacji nt. Ośrodka Studiów Wschodnich.

     Michał GÓRSKI

     Pracownik PKN Orlen (2004 - 2005), kancelarii prawniczej White amp; Case (2005), BUMAR Sp. z o.o. (2005 - 2006), sekretarz Ambasady RP w Rzymie od sierpnia 2006.

     Maciej GÓRSKI

     Jako dziennikarz na zlecenie Szefa WSI K. Malejczyka realizował zadania związane z kształtowaniem wizerunku Sił Zbrojnych w środkach masowego przekazu. Wiceprezes PAI. Ambasador.

     Grzegorz GRABOWSKI

     Prowadził działalność typowniczą w Banku Rozwoju Eksportu.

     Andrzej GROTH

     Profesor historii. Wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego.

     Zdzisław GRZELAK

     Wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Ośrodka Łączności z Cudzoziemcami Absolwentami Polskich Szkół Wyższych. Zajmował się typowaniem i werbowaniem cudzoziemców absolwentów polskich uczelni oraz cudzoziemców pracujących w polskich uczelniach.

     Grzegorz HOŁDANOWICZ

     Dziennikarz. Oferował oficerom WSI łamy Raportu.

     Andrzej HOSZARD

     Jako dyrektor firmy przeładunkowej Nord Technik brał udział w przeładunkach ropy naftowej w związku z tzw. aferą paliwową.

     Anna Grażyna JAROCH

     Dziennikarka Trybuny Śląskiej i powołanego przez WSI Przeglądu Międzynarodowego (1995-1997).

     Marek JĘDRYS

     Dyplomata. Realizował zadania związane z wpływaniem na ambasadora w kierunku pożądanym przez WSI. Pomagał plasować wskazane osoby na placówkach dyplomatycznych.

     Marek Tomasz KACPROWICZ

     Pracując w Impexmetalu, przekazywał informacje z zakresu działalności spółki i osób w niej zatrudnionych. Podejmował się plasowania w spółce osób wskazanych przez WSI.

     Adam KAPICA

     Jako wiceprezes ZUS nadzorował kontrakt z Prokomem.

     Piotr KARPIŃSKI

     Pracownik Biura Klubu Parlamentarnego SLD (sekretarz Komisji Gospodarki i Infrastruktury) w latach 2003-2005. WSI podejmowało działania mające na celu uplasowanie go w strukturze MSZ.

     Andrzej KIŃSKI

     Monitorował środowisko dziennikarskie. Na łamach prowadzonego miesięcznika Nowa Technika Wojskowa zamieszczał materiały prasowe o charakterze lobbingu związanego z kontraktem na kołowe transportery opancerzone Rosomak.

     Borys KISLER

     Jako dyrektor Kredyt Banku utworzył oddział w Gdyni w celu ustanowieniu swojego oficera prowadzącego dyrektorem.

     Krzysztof KLASA

     Pracownik Impexmetalu w 1991 r. Na skutek poparcia przez WSI został szefem BRH w Hadze.

     Jarosław KOCISZEWSKI

     Korespondent Życia Warszawy, Rzeczpospolitej PR, TVP, IAR. Rozpracowywał podmioty gospodarcze.

     Kazimierz KOTASIAK

     Przekazywał WSI informacje związane z działalnością spółki Elektrim na terenie kraju.

     Marcin KRZYSZYCHA

     Dziennikarz gazety Express Fakty oraz pracownik Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a następnie Kancelarii Senatu RP. Dostarczał wywiadowi wojskowemu informacji dotyczących funkcjonowania Kancelarii Senatu.

     Jan KULISZ

     Wieloletni pracownik departamentu kadr w Ministerstwie Handlu Zagranicznego. Pracownik polskiej placówki dyplomatycznej w Casablance blisko współpracujący z Piotrem Nurowskim ps. Tur.

     Andrzej LEDWOCH

     Dziennikarz PAP (1989-1991), Trybuny Ludu (1991), Nowej Europy (1991-1994), następnie Super Expresu i Gazety Bankowej. Zamieszczał artykuły mające kształtować wizerunek WSI wg tez przygotowanych przez oficerów Służb i przez nich autoryzowane.

     Jan LITWIŃSKI

     Pracownik LOT przekazujący informacje z zakresu działalności spółki i jej struktury organizacyjnej. Po skandalu o charakterze korupcyjnym skierowany do Air Polonia.

     Andrzej MACENOWICZ

     Jako członek Zarządu PKN Orlen konsultował z oficerami preferencje WSI w zakresie dostaw ropy dla koncernu. Oferował im możliwość umieszczania wskazanych osób w spółce.

     Andrzej MADERA

     Dziennikarz Nowin i Ładu. Jako Prezes Zarządu Nafty Polskiej zawarł dwie umowy prywatyzacyjne z niemiecką firmą POC AG.

     Marek MAGOWSKI

     Komendant Straży Miejskiej w Warszawie. Prowadził działalność typowniczo-werbunkową.

     Grzegorz MICUŁA

     Dziennikarz Gromady. Rolnik Polski. Współdziałał w rozpracowywaniu mniejszości narodowych w Polsce.

     Edward MIKOŁAJCZYK

     Dziennikarz, pracownik koncernu ITI. Typował dziennikarzy do współpracy z WSI.

     Tadeusz MRÓWCZYŃSKI

     Brał udział w operacji przejęcia przez WSI spadku po bezpotomnie zmarłym obywatelu Kanady pochodzącym z Polski.

     Andrzej MUSZYŃSKI

     Pracownik sekretariatu Urzędu Rady Ministrów.

     Andrzej NIERYCHŁO

     Dziennikarz ITD, Kuriera Polskiego, Pulsu Biznesu. Współpracował z WSI od roku 1983. Brał udział w próbach wykorzystania na rzecz WSI struktur medialnych organizowanych przez Z. Solorza.

     Jerzy Marek NOWAKOWSKI

     Pracownik Ośrodka Studiów Międzynarodowych Senatu RP. Dyrektor Programu V Polskiego Radia. Zastępca redaktora naczelnego Wprost. Dokonywał analiz sytuacji w organizacjach pozarządowych i partiach politycznych, charakteryzował przywódców PiS i PO.

     Piotr NUROWSKI

     Dyplomata. Współpracownik Z. Solorza. Kształtował program Polsatu zgodnie z wytycznymi przekazywanymi przez gen. Malejczyka.

     Maciej PACUŁA

     Pracownik naukowy Instytutu Dziennikarstwa UW. Wskazywał WSI studentów w celach werbunkowych.

     Tadeusz PAWLAK

     W 1999 r. instruowany przez oficerów WSI, by zataić wieloletnią współpracę z Zarządem II w ankiecie bezpieczeństwa osobowego. W 2002 r. po złożeniu fałszywego oświadczenia lustracyjnego mianowany ambasadorem w Mińsku.

     Sławomir PRZĄDA

     Dziennikarz Teleexpressu, Polskiego Radia i TV. Współtworzył grupę dziennikarzy realizujących zadania informacyjne na korzyść WSI. Podjął działania na rzecz utworzenia Biura Prasy i Reklamy, mającego zatrudniać osoby wskazane przez WSI. Rozpracowywał rynek prasy, radia i TV.

     Tomasz ROMANIUK

     Pracując w LOT, przekazywał informacje dotyczące prywatyzacji spółki, a także zestawienia personelu zatrudnionego w placówkach zagranicznych.

     Robert RZESOŚ

     Jako dyrektor techniczny Centrum Finansowo-Bankowego pośredniczył w rozmowach z inwestorami zamierzającymi lokować przedstawicielstwa w budynku KC. Pośredniczył w zdobywaniu programów komputerowych o przeznaczeniu biurowym.

     Ireneusz SEKUŁA

     W 1970 r. został przeszkolony na kursie AWO w ośrodku szkolenia Zarządu II. W 1973 r. przeszkolony w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji rezydenta AWO.

     Rafał Edward STEFFEN

     Prezes Polskiej Agencji Informacyjnej SA, doradca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Leasingowego SA. Dyrektor Gabinetu Ministra Szefa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych Lecha Nikolskiego.

     Milan SUBOTIĆ

     Dziennikarz TVP (Panorama), Dyrektor programowy TVN.

     Jan SUWIŃSKI

     Jako pracownik w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą informował WSI o wszelkich zmianach prawno-organizacyjnych dotyczących wydawania koncesji na prowadzenie działalności handlowej z zagranicą.

     Jarosław SZCZEPAŃSKI

     Jako dziennikarz TVP (zastępca dyrektora TAI) informował WSI o planach w zakresie zmian personalnych co do zagranicznych korespondentów TVP. Po opuszczeniu Telewizji oferował WSI gotowość infiltracji Rzeczpospolitej lub Wprost, bądź innej związanej z jego profesją instytucji.

     Andrzej SZELĄG

     Dyrektor Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

     Stanisław Jan SZUMSKI

     Zwerbowany w 1977 roku. Jako pracownik Towarzystwa Polonia w latach 70-tych i 80-tych rozpracowywał środowisko polonii amerykańskiej.

     Jerzy TEPLI

     Dziennikarz, korespondent PR i TV, współtwórca powołanego przez WSI Przeglądu Międzynarodowego.

     Henryk WĄSIKOWSKI

     Opracował dla WSI koncepcję stworzenia prywatnego centrum działań gospodarczych w Polskiej Strefie Stabilizacyjnej w Iraku.

     Andrzej WENDRYCHOWICZ

     Organizował spółkę Dom Polski, która obok działalności biznesowej miała zapewniać możliwość plasowania wskazanych osób.

     Jacek WOJNAROWSKI

     Pracownik Polservice. Od 1986r. przebywał jako przedstawiciel tej firmy w Iraku, gdzie zajmował się problematyką związaną z irackim przemysłem zbrojeniowym. W 1991r. był dyrektorem naczelnym Fundacji Solidarności im. Batorego.

     Jakub WOLSKI

     W latach 90-91 pracując w MSZ, typował kandydatów, m.in.. spośród redaktorów Wolnej Europy. Konsultant MSZ w Radzie Europy.

     Grzegorz WOŹNIAK

     Dziennikarz TVP. Redaktor utworzonego przez WSI Przeglądu Międzynarodowego.

     Daniel WÓJTOWICZ

     Dziennikarz Przeglądu Tygodniowego, Sztandaru Młodych. W 1983r. jako jedyny dziennikarz Sztandaru Młodych otrzymał akredytację w centrum prasowym obsługującym wizytę papieża w Polsce. Otrzymał wówczas zadania typownicze. Wykorzystywany do rozpracowania środowiska dziennikarskiego. Od kwietnia 1985 r. w Wydziale Prasy KC PZPR.

     Stanisław WYROŻEMSKI

     Pośrednik w handlu sprzętem specjalnym. Oskarżony o zawarcie fikcyjnej umowy w związku z dostawą uzbrojenia do Birmy. Planowano wystąpienie do Prokuratora Generalnego RP w sprawie uchylenia aresztu.

     Bogusław ZALEWSKI

     Dyrektor Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zarejestrowany jako współpracownik Zarządu II Sztabu Generalnego.

     Jan ZAŁUSKA

     Przedsiębiorca (dyrektor PZ Carpatia, pełnomocnik firmy Riedrich). Przekazywał WSI ustalony procent zysków z zarządzanych firm. Zawarł z WSI umowę na udzielenie mu pożyczki.

     Andrzej ZAWISTOWSKI

     Pracownik Bumaru. Po okresie pracy dyplomatycznej tworzył struktury koncernu tytoniowego Reynolds Tobbaco w Polsce.

     Maciej ZIĘBA

     Wykładowca KUL. Obecnie pracownik samorządowy Urzędu Wojewódzkiego. W roku 1995 zarejestrowany jako współpracownik.

     Oficerowie WSI uplasowani poza wojskiem i skierowani do działań, które wykraczały poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP

     Janusz BRODNIEWICZ

     Dyrektor w Fundacji Kultury oraz współtwórca spółki Dom Polski. Jako pracownik TVP informował WSI o sytuacji w telewizji publicznej.

     Władysław DANIŁOWICZ

     Wieloletni pracownik Zarządu II Sztabu Generalnego. W roku 1999 skierowany został pod przykrycie do MSZ.

     Edyta MALUTA - GĘSIOR

     Dziennikarka Trybuny Śląskiej i powołanego przez WSI Przeglądu Międzynarodowego.

     Mariusz MARCZEWSKI

     Sekretarz komisji sejmowej ds. służb specjalnych 1996.

     Edward WOJTULEWICZ

     Od 1989 r. dyrektor generalny Impexmetalu (kierował pracą G. Żemka - Dika), zatrudniał w Impexmetal oficerów pod przykryciem.

     Tomasz WRÓBEL

     Dyrektor biura marketingu klienta korporacyjnego PKO.

     Lista Agentów WSI

     Lista została umieszczona w aneksie nr 16 do Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza zakres obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli tzw. Raportu Macierewicza. https://andrzejewski.siedlce.pl/lista-agentow-wsi.html

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
     • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

      RZEWODNICZĄCY KOMISJI WERYFIKACYJNEJ

      Antoni MACIEREWICZ

      R A P O R T o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust. 1 pkt 1 – 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

      Strona 1 z 374

      Spis treści

      Wstęp

      1. Potencjał służb - mapa problemu

      2. Finanse WSI

      3. Penetracja rosyjska: zagrożenia dla wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa

      4. Wykorzystywanie przez WSI aparatu Służby Bezpieczeństwa

      5. Inwigilacja przez WSI środowisk politycznych

      6. Wpływ WSI na kształtowanie opinii publicznej

      7. Nielegalny handel bronią

      8. Nieprawidłowości związane z osłoną przetargu na Kołowy Transporter Opancerzony

      9. Ingerencja WSI na rynku paliwowo-energetycznym

      10. Działalność oficerów WSI w Wojskowej Akademii Technicznej

      11. Inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu WSI

      12. Operacja ZEN

      Zakończenie

      Aneksy

      Wykaz ważniejszych i częściej używanych skrótów

      * * *

      Strona 2 z 374

      Wstęp

      Podstawa prawna

      Uchwalona 14 grudnia 2006 r. ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz

      ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2007 r., Nr 7, poz. 49) nałożyła na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek podania do publicznej wiadomości sporządzonego przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej Raportu o działalności żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego wykraczających poza określony prawem obszar działań tych służb. (...)

      https://andrzejewski.siedlce.pl/files/dokumenty/pozostale-dok/raport_wsi.pdf

      Jest jeszcze aneks do raportu o WSI.

      Gość
      Zgłoś
      Odpowiedz
      • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

       Gość
       Zgłoś
       Odpowiedz
       • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

        17.29

        Przepisywane mądrości nie mają wartości. Napisz sam od siebie i podaj fakty.

        Gość
        Zgłoś
        Odpowiedz
        • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

         To jest dokument. Tego się nie interpretuje tak jak wiersz, czy biblię :)

         Gość
         Zgłoś
         Odpowiedz
         • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

          [YT michalrachon] 2 października 2014 Co Wiemy Afera Marszałkowa i Wojskowe Służby Informacyjne

          Być może najbardziej tajemnicza z afer III RP. Kto chciał ukraść tajny aneks do Raportu z weryfikacji WSI? Dlaczego się to nie udało? Dlaczego Bronisław Komorowski, Paweł Graś, Krzysztof Bondaryk, Grzegorz Reszka nie mogą sobie przypomnieć kiedy spotykali się z ludźmi WSI, o których sami "słyszeli", że mogą być powiązani z Rosjanami? Kalendarium Afery Marszałkowej i drugi odcinek programu analitycznego Co Wiemy. https://www.youtube.com/watch?v=NNx4SFbzQQI

          Gość
          Zgłoś
          Odpowiedz
          • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

           3 marzec 2015 Już po raz trzeci Ostrowiec Świętokrzyski gościł prezydenta Rzeczpospolitej Polski Bronisława Komorowskiego. Wizyta miała związek z kampanią wyborczą i jest obowiązkowym punktem na napie prezydenckiej kampanii. Okazuje się, że prezydent ma do Ostrowca sentymentalny stosunek. https://www.youtube.com/watch?v=HZTx6vtmjVo

           Gość
           Zgłoś
           Odpowiedz
           • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

            Pan Komorowski nawet do debaty prezydenckiej w 2015 r. nie przystąpił, bo się bał niewygodnych pytań chyba?

            Gość
            Zgłoś
            Odpowiedz
          • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 167

           Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

           Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – z wykształcenia historyk. Prezydent RP. (od 6 sierpnia 2010 do 6 sierpnia 2015) - TW”Litwin”.

           https://www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=komorowski

           Gość
           Zgłoś
           Odpowiedz
           • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

            Program 30 MINUT - Fundacja Pro Civili https://www.youtube.com/watch?v=MBwxvobbJTs

            Kontakt

            Adres rejestrowy

            Miejscowość Warszawa

            Województwo mazowieckie

            Powiat Warszawa

            Dzielnica Śródmieście

            Dane rejestrowe

            Forma prawna Fundacja

            REGON 01072608300000

            NIP 5241001914

            Rok powstania 1994

            Organizacja pożytku publicznego Nie

            https://spis.ngo.pl/184536-fundacja-pro-civili

            Wykasowana z Wikipedii

            https://web.archive.org/web/20151105133343/https://pl.wikipedia.org/wiki/Pro_Civili

            Gość
            Zgłoś
            Odpowiedz
            • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

             W programie 30 minut padło nazwisko jednego wojskowego:

             Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]

             IPN BU 2602/27207 Teczka personalna oficera ps. "Grzegorz": por. Janusz Brodniewicz, imię ojca: Bogusław, ur. 07-03-1954 r.

             Daty skrajne: 1983 - 1989

             Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie [1945] 1951-1990 [1991]

             IPN BU 2602/27847 Akta personalne oficera: kpt. Janusz Brodniewicz, imię ojca: Bogusław, ur. 07-03-1954 r. w Warszawie.

             Daty skrajne: 1981 - 1989

             https://inwentarz.ipn.gov.pl/szukaj?fraza=janusz%20brodniewicz

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 175

             Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

             21.12.2022 Kulisy rozwiązania WSI, zatrzymanie rosyjskiego szpiega | S. Cenckiewicz | W Punkt

             https://www.youtube.com/watch?v=6CaJwuEkL00

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 176

             Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

             [IPNtvPL] SŁUŻBY SPECJALNE III Rzeczypospolitej, czyli jak wyglądała transformacja – cykl „Tajemnice wywiadu”

             23 maja 2018 w stołecznym Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Tajemnice wywiadu”. O służbach specjalnych III Rzeczypospolitej dyskutowali: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dr Rafał Leśkiewicz oraz Piotr Woyciechowski. Rozmowę prowadził Witold Gadowski, dziennikarz śledczy.

             „Tajemnice wywiadu” to kolejna edycja niezwykle popularnego programu, który prezentuje dzieje polskiego wywiadu i kontrwywiadu w XX wieku. Spotkania z udziałem zaproszonych znawców historii, struktur i technik operacyjnych tajnych służb prowadzi Witold Gadowski, korespondent wojenny. Współorganizatorem cyklu jest Oddział IPN w Szczecinie.

             https://www.youtube.com/watch?v=xPpfLbtd0QA

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
      • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 156

       Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

       Z powyższej strony

       Wolno:

       - kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać

       - tworzyć utwory zależne

       - użytkować w sposób komercyjny

       Jedynym warunkiem jest uznanie autorstwa. Wyjątkiem są media wydawane i zarządzane przez spółkę agora s.a. które potrzebują pisemnej zgody.

       AGORA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000059944 NIP 5260305644 REGON 01155948600000

       https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/dane-szczegolowe-podmiotu;numerKRS=kKoFasd%2BNf9UUQkf1qCWIg%3D%3D;typ=P

       https://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_%C5%81uczywo

       https://inwentarz.ipn.gov.pl/szukaj?fraza=%C5%81UCZYWO%20HELENA

       https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryka_Bochniarz

       https://inwentarz.ipn.gov.pl/szukaj?fraza=bochniarz%20henryka

       Gość
       Zgłoś
       Odpowiedz
       • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

        24.08.2023 Aneks do Raportu WSI: tajne haki na PiS i PO?

        https://www.youtube.com/watch?v=Tlm0i4wMfec

        Gość
        Zgłoś
        Odpowiedz
        • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

         Mają długoletnie doświadczenie. Wyssali z mlekiem matki.

         Gość
         Zgłoś
         Odpowiedz
         • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

          Kiedyś George Orwell naposał:

          Ludzie którzy głosowali na nieudaczników złodziei oszustów i aferzystów nie zostają później ofiarami ale wspólnikami

          Gość
          Zgłoś
          Odpowiedz
          • Odp.: Postkomuna Ostrowiecka wciąż w dobrej formie

           Ostrowiec to jeden wielki układ od lat i to się nie zmieni chyba

           Gość
           Zgłoś
           Odpowiedz
11 postów w tym wątku zostało wyłączonych z wyświetlania ze względu na sprzeczność z Zasadami Forum lub czasowo. Możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami.

- Reklama -
- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -
- Reklama -
Losowa firma:Dodaj firmę