Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


Logowanie

Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Który z pomysłów na zagospodarowanie terenu po bazie MPK najlepiej Ci odpowiada
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

Polskie NIE dla 5g !!!

Ilość postów: 851 | Odsłon: 31056 | Najnowszy post | Post rozpoczynający
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 287

             Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 288

             Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             usuneli maszt po tym jak dzieci zachorowaly na raka https://www.youtube.com/watch?v=7q8ZM71jSJI&feature=youtu.be

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             Ustosunkujesz się do wczorajszego kłamstwa, czy znowu przykryjesz je dziesiątkami śmieciowych linków?

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 290

             Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             UWAGA 5G!!!

             GMINY SIĘ BUDZĄ !

             Przeczytajcie Apel Rady Gminy Osielsko

             i przekażcie swoim samorządowcom!

             >>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

             Załącznik do uchwały Nr VI/73/2019

             Rady Gminy Osielsko

             z dnia 9 lipca 2019 r.

             APEL

             skierowany do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Środowiska, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego

             i Polityki Regionalnej, Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Środowiska, Senackiej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

             Rada Gminy Osielsko wyraża zaniepokojenie treścią projektu ustawy o zmianie ustawy

             o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

             i apeluje o bardzo wnikliwą analizę zakresu nowelizacji.

             Zaniepokojenie społeczne w Gminie Osielsko wystąpiło już w początkowym okresie obowiązywania ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która to ustawa ograniczyła w art. 75 władztwo planistyczne gmin w przedmiocie lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Już wówczas nasuwały się wątpliwości, czy ustawa nie narusza wolności i praw człowieka i obywatela w kontekście prawa własności i ochrony praw nabytych. Zaniepokojenie mieszkańców było związane z szeroko pojmowaną uciążliwością masztów antenowych z powodu obaw ich wpływu na zdrowie, a także możliwego obniżenia wartości nieruchomości, w sąsiedztwie których są stawiane. Społeczeństwo nie posiada dostatecznych informacji na temat oddziaływania pól elektromagnetycznych tych urządzeń i ich potencjalnego wpływu na stan zdrowia.

             Pomimo ustawowej utraty przez gminy w 2010 roku realnego wpływu na lokalizację wolnostojących masztów antenowych, to władze gminy, które są najbliżej mieszkańców, były

             i są nadal adresatem społecznego niezadowolenia w przypadku realizacji takich inwestycji.

             Organy Gminy Osielsko nie negują potrzeby wspierania usług telekomunikacyjnych

             w kontekście zapewnienia jak najlepszej jakości tych usług dla społeczeństwa, a także nadrzędnej roli telekomunikacji w łączności kryzysowej i alarmowej. Gminy czynnie włączają się

             w tworzenie warunków do rozwoju usług telekomunikacyjnych poprzez budowę kanałów technologicznych w pasach drogowych. W ostatnich latach Gmina Osielsko wybudowała kanały technologiczne o łącznej długości ok. 8,5 km.

             Zasada nadrzędności interesu ogólnego nad interesem indywidualnym nie powinna być jednak bezwzględna. W aspekcie ekonomicznym właściciel nieruchomości, której wartość rynkowa obniżyła się wskutek sąsiedztwa budowli telekomunikacyjnych z powodu wysokiego oddziaływania na krajobraz, winien mieć zagwarantowaną prawnie możliwość żądania odszkodowania od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jeżeli przedsiębiorca mógł zastosować rozwiązania konstrukcyjne o niskim oddziaływaniu na krajobraz.

             Nowe technologie budziły, budzą i będą nadal budzić niepokój ludności o wpływ na zdrowie, jeżeli ten aspekt nie będzie należycie wyjaśniany.

             Dalsza liberalizacja przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji łączności publicznej bez wcześniejszych rzetelnych konsultacji oraz rzetelnie prowadzonych kampanii informacyjnych będzie powodowała eskalację niepokojów społecznych, a gminy nie dysponują odpowiednimi zasobami, aby wyręczać naczelne organy Państwa w wyjaśnianiu tak newralgicznych dla społeczeństwa zagadnień zwłaszcza z zakresie potencjalnego oddziaływania nowych technologii na zdrowie.

             Prosimy bardzo wnikliwie rozważyć, czy projekt ustawy w sposób należyty zabezpiecza prawa obywateli gwarantowane w art. 2, art. 21, art. 64, art. 68, art. 74 oraz art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także prawa gmin wynikające z art. 167 Konstytucji.

             Maria Domańska, Sekretarz Gminy Osielsko

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             Jak można rozpatrywać coś, co tak naprawdę zostało już przepchnięte przez Polski Sejm. Jest to posiedzenie, które było planowane na 4 lipca, a zostało odwołane w ostatniej chwili. Tak wyglądają pozorowane działania rządu, który udaje, że chce coś wiedzieć a bubel prawny już w senacie.

             Planowane posiedzenia komisji sejmowych

             Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

             16 lipca 2019 (wtorek), godz. 16:00

             sala nr 312, bud. U

             Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej

             - przedstawia prezes NIK.

             Rozpatrzenie Informacji nt. uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi sieci 5G

             - przedstawiają: Minister Środowiska, Minister Zdrowia oraz Minister Cyfryzacji.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             A potem napisza że strona społeczna nie zabrała głosu i nie było sprzeciwów zakrzywianie rzeczywistości a ci siedzący przed telewizorami i czytający wybrane gazety oczywiście łykną jak rybka robaka

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             To jeszcze raz:

             "Ustosunkujesz się do wczorajszego kłamstwa, czy znowu przykryjesz je dziesiątkami śmieciowych linków?"

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             polowa zrodel mowi ze nie bedzie polowa ze bedzie, zaczekajmy tam tez trwa walka i protesty przeciwnikow, oni dobrze wiedza co wspoltworzyli i że jest to broń! a jak sie cwaniaku odniesiesz do tego że Bruksela zablokowala 5G bo jak powiedziala pani minister OBYWATELE BRUKSELI NIE SĄ KROLIKAMI DOSWIADCZALNYMI.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             Kłamiesz. Znowu.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 298

             Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             Urwałeś cytat :))) Cały antek.

             "Przy czym nie chodzi tutaj o mity dotyczące szkodliwości 5G oraz „kontroli umysłów”. Całość sprowadza się do tego, że belgijskie ministerstwo nie wie jak w prosty sposób mierzyć poziom promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez nowe usługi."

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 299

             Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             I część sprawy z dnia 11.07.2019 roku.

             NSA potwierdza, iż stacja społki P 4 była niegalna. UJ brał pieniadze a Rektor miał wszystkich gdzieś liczyła się tylko kasa.

             Proszę oglądać od 8:20 - wypowiedz prawnika Spółki P4

             https://www.facebook.com/2214695825234302/posts/2265010950202789/

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             I do czego to było, notoryczny kłamczuszku?

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             M. Cyfryzacji - 5G to tysiące nowych nadajników bez kontroli i bez limitów, wszystko za darmo dla... Biała Księga to hańba! napisało ją 2 fizyków bez udziału lekarzy

             https://www.youtube.com/watch?v=AhRi6NOSjSk&fbclid=IwAR0HUbxbzSZ98u4XL8hr2giVS9nzh576arwS4snkrs7s7_DB9ihMrTa749s

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             To BARDZO WAŻNE !!!

             Szanowni Państwo, chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, że w całej Polsce trwa OBECNIE (pomimo okresu lęgowego ptaków !!) zmasowana wycinka drzew wzdłuż trakcji kolejowych, wzdłuż dróg i wzdłuż ulic w miastach. Wszystko pod pretekstem bezpieczeństwa ludzi, bo nagle drzewa stały się dla ludzi zagrożeniem. Wg mnie to wycinanie drzew MOŻE MIEĆ związek z wprowadzeniem i przygotowywaniem terenu pod infrastrukturę technologii 5G. Wiadomo przecież, że drzewa zagłuszają sygnał wysyłany przez stację bazową itp. Proszę zacznijcie też ludzi w tym kierunku uświadamiać, bo wytną nam wszystkie drzewa w tym kraju, a ludzie będą wierzyć, że to dla ich bezpieczeństwa. Ludzie którzy zajmują się tematem ochrony drzew nie rozumieją o co chodzi. Próbowałam się przebić na dwóch profilach FB związanych z tą tematyką, ale dano mi do zrozumienia, że piszę nie na temat i usuwano moje posty.

             Poniżej informacja dla sceptyków, że nie wyssałam tego sobie z palca:

             http://krakow.pl/start/228785,artykul,drzewa_stanowia_przeszkode_dla_rozwoju_technologii_bezprzewodowej_5g_.html?fbclid=IwAR09tInJVROmTRZnQH492CGthBQ0GgPkvEEpGcKqCrjQp3iLvjuqfta51u8

             Jeśli ktoś chce w tym temacie pomóc to, poniżej zamieszczam link do petycji skierowanej do Ministra Infrastruktury i dotyczącej wycinki drzew prowadzonej obecnie przez PKP na terenie całego kraju. Na razie tylko tyle można zrobić, czyli pisać i podpisywać petycje:

             https://www.petycjeonline.com/signatures.php?tunnus=stop_rzezi_drzew_wzdu_torow_kolejowych_w_caej_polsce&page_number=1&num_rows=10&s=62068522&fbclid=IwAR0jRTtyoWJcar_s3t5TOPPk4qmJoPTy-NnZLRE39kag8_-VUQgiCobi_v0

             Czy naprawdę chcemy takiego widoku z okien naszych domów? Bo o innych kwestiach już nie wspomnę...

             http://img.liczniki.org/20190714/66532498_925065197861909_1647093831729938432_o-1563098506.jpg

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             Podobno ktoś to czyta...

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 304

             Odp.: Polskie NIE dla 5g !!!

             Jesteś pewien, że podłączyłeś właściwy filmik dla utwierdzenia innych w tym wstępie, który uczyniłeś. Ten, ktory tu wkleiłeś tylko potwierdza twoją paranoję oraz to, że kompletnie nie rozumiesz tak wypowiadanych, jak i zapisanych treści. Interpretujesz je w sposób, który świadczy o twoim wtórnym analfabetyźmie.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
1234 ... 1314161819 ... 45464748
Przejdź do strony nr
1 post w tym wątku został wyłączony z wyświetlania ze względu na sprzeczność z Zasadami Forum lub czasowo. Możesz wyświetlić wątek wraz z tym postem. W tym wątku znajdują się 17 postów, które oczekują na weryfikację (m.in. sprawdzenie, czy są zgodne z Zasadami Forum; możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami).

- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -

Losowa firma:
BIURO RACHUNKOWE DOMINIKA GRZYWNA
Branża: Biura rachunkowe
Dodaj firmę