Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


Logowanie

Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Czy jesteś zadowolony z granitowych chodników powstających w centrum miasta?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.
            • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 560

             Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             Jeżeli Izrael będzie nią szczepił to ja też.To jest mój warunek

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             Czy zaszczepiona na covid poulacja z demencją ,nowotworami ,chorobami serca bedzie umierać bezpiecznie ??? ,, w 2015 roku około 47 milionów ludzi na całym świecie cierpiało na demencję '' https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5816049/

             foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             Szanowni Państwo!

             Mój wczorajszy post nt. bezpieczeństwa szczepionki na COVID-19, został ocenzurowany przez Facebooka - zniknął beż żadnego uzasadnienia, ani nawet jakiejkolwiek informacji ze strony administratorów serwisu. Ze względu na istotę przekazywanych informacji, poniżej załączam ponownie treść usuniętego posta.

             ==============================

             Coraz więcej osób pyta mnie, czy proponowana szczepionka na SarsCoV-2 będzie bezpieczna. Jest nowatorska (po raz pierwszy w historii ma to być szczepionka wpływająca na geny). Nie było możliwości wieloletniej obserwacji i dłuższych badań, jak to jest wymagane przy wprowadzaniu na rynek nowej szczepionki. Nie mogę więc mieć informacji na temat jej bezpieczeństwa i ewentualnych odległych skutków ubocznych – z prostego powodu – nie ma ich nikt na świecie. Mogę się opierać na materiałach udokumentowanych, dotyczących tego tematu i takie też informacje mogę obiektywnie przekazywać. Nasze władze informują, że szczepionka będzie bezpieczna. Posłowie kilku klubów zadali w Sejmie dużo konkretnych pytań dotyczących szczepienia na Covid19 (https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVRC4H)

             Zacytuję pytanie nr 21: "Pan Premier powiedział publicznie, że według danych naukowców z firmy Pfizer - szczepionka nie ma skutków ubocznych. Pan Premier zaufał im na słowo, czy jest w posiadaniu jakichkolwiek badań, dowodów na potwierdzenie tej tezy?"

             Firma Pfizer rzeczywiście zapewnia, że szczepionka może być szeroko stosowana na całym świecie (https://www.money.pl/gospodarka/szczepionka-na-koronawirusa-pfizer-gwarantuje-95-proc-skutecznosc-swojego-preparatu-6576971255593728a.html).

             Tymczasem federalni prokuratorzy USA określili tę firmę mianem notorycznego oszusta i przestępcy. Firma została wielokrotnie ukarana (wypłaciła miliardy dolarów kar) za wprowadzanie w błąd w kwestii zastosowania wielu leków (np. Zoloft, Lipitor, Lyrica, Bextra). Zarzut dotyczył także nielegalnego testowania antybiotyków na dzieciach w Nigerii. Firma była zainteresowana zwiększeniem wyników sprzedaży nie licząc się ze zdrowiem i bezpieczeństwem pacjentów.

             W zdecydowanej większości krajów Europy są instytucje, które finansują leczenie osób dotkniętych powikłaniami poszczepiennymi. W Polsce takiej instytucji nie ma. Jej powstanie jest skutecznie blokowane (https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/528159-notoryczny-oszust-i-modyfikacja-genetyczna).

             Firma AstraZeneca przyznaje wprost, że skutki uboczne po szczepionce na SarsCoV-2 mogłyby ujawnić się nawet po kilku latach i dlatego firma nie może wziąć na siebie ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne powikłania (https://www.politykazdrowotna.com/62459,astrazeneca-zwolniona-z-odpowiedzialnosci-za-dzialanie-szczepionki-covid-19 ).

             Podsumowując: w razie powikłań pacjent zostanie sam ze swoimi chorobami licząc na opiekę totalnie niewydolnych placówek ochrony zdrowia. A gdyby nawet zmarł w wyniku powikłań, to nikt nie zapłaci odszkodowania.

             Polscy naukowcy i lekarze, podchodząc bardzo merytorycznie do problemu w liście otwartym do Prezydenta i Rządu twierdzą, że szczepienia na koronawirusa NIE SĄ BEZPIECZNE. "Szczepionki nie zostały właściwie zbadane i ich zastosowanie może doprowadzić do nieoczekiwanych zmian zarówno na poziomie komórkowym, w tym zmian szlaków sygnałowych i zmiany ekspresji genów" – czytamy w piśmie.

             "Wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę. Ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby, na skutek masowych szczepień może więc umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Ponadto zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia” (https://dorzeczy.pl/kraj/163148/lekarze-i-naukowcy-ostrzegaja-przed-szczepieniami-na-covid-19-apeluja-do-prezydenta-i-rzadu.html).

             dr Zbigniew Martyka

             https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=197757102065634&id=109521804222498

             foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             W dniu 30 listopada grupa ponad sześćdziesięciu naukowców i lekarzy zaapelowała do Pana Prezydenta i Rządu RP, aby szczepienia na koronawirusa SARS-CoV-2 miały charakter wyłącznie dobrowolny. Apel został podpisany między innymi przez dziesięciu profesorów tytularnych, w tym pięciu profesorów z nauk medycznych. Inicjatywa ta została zaatakowana przez prof. Andrzeja Horbana, doradcę premiera ds. walki z COVID-19, który wobec sygnatariuszy użył obraźliwego określenia „kompletna ignorancja” - piszą autorzy "Apelu" odnosząc się do wypowiedzi prof. Horbana opublikowanej przez rp.pl 3 grudnia.

             Poniżej przedstawiamy treść riposty na słowa prof. Horbana:

             Korzystając z zagwarantowanej prawem prasowym możliwości wyjaśnienia i obrony dobrego imienia sygnatariuszy Apelu, pokażemy, że w jego treści nie jest zawarta „kompletna ignorancja”, a przeciwnie, głęboka wiedza i troska o zdrowie współobywateli.

             Treść Apelu była przygotowywana od dłuższego czasu i konsultowana z jego sygnatariuszami. Nad istotnym fragmentem Apelu, dotyczącym nowej generacji szczepionek stworzonych na bazie mRNA, pracował zespół genetyków i biologów. Naukowcy zgodnie orzekli, że „nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w komórkach ludzkich prowadzić do modyfikacji ekspresji genów”.

             W swojej wypowiedzi opublikowanej w Rzeczpospolitej, prof. Horban zwraca uwagę, że „żadna szczepionka nie jest w stanie spowodować wad genetycznych” i dodaje „To jest coś nieprawdopodobnego u człowieka, który jest zaszczepiony”. Tymczasem w Apelu nie mówi się o spowodowaniu wad genetycznych. Nie pojawia się tam sformułowanie, że szczepionki wpływają na genom zawarty w jądrze komórkowym, a jedynie ogólne stwierdzenie o zmianach genetycznych. Zarzucając sygnatariuszom ignorancję, prof. Horban zarzuca im coś, co nie zostało napisane

             Warto więc, aby prof. Horban umiał rozróżnić między wadą genetyczną a zmianą ekspresji genów, czy ewentualnie zmianami genetycznymi typu zmienności. Wada genetyczna jest efektem losowych mutacji w obrębie genu lub genów mających znaczenie dla prawidłowej budowy organizmu i oczywiście mutacja taka najczęściej powoduje stan chorobowy. Natomiast Apel przede wszystkim mówi o zmianie ekspresji genów, a więc ich włączaniu i wyłączaniu poprzez różnorodne mechanizmy na poziomie komórkowym, w tym indukowanie lub hamowanie syntezy białek, uruchamianie szlaków sygnałowych, które prowadzą do zmiany ekspresji genów itd.

             Ignorancją wykazuje się ten, który nie bierze pod uwagę złożoności procesów biologicznych i wypowiada się, iż coś nigdy nie może się wydarzyć. Pomijanie faktu, że przemiany RNA w komórce są dalekie od poznania i manipulacja nimi może zaburzyć funkcjonowanie organizmu jest nie tylko ignorancją, ale także przejawem uczonej niewiedzy. Co rusz odkrywamy przecież nowe typy RNA, w tym takie, których funkcji nie znamy. Twierdzenie, że wprowadzenie mRNA w szczepionce i „zmuszenie” komórki do syntezy wirusowego białka nie wpłynie na tę komórkę jest „pobożnym życzeniem”, nie mającym uzasadnienia w najnowszych badaniach dotyczących RNA, jego roli jako pierwotnego ewolucyjnie materiału genetycznego i jego roli w regulacji ekspresji genów. Nie można wykluczyć, że wprowadzona cząsteczka RNA ulegnie przemianom w komórkach i będzie reagowała z całą masą cząsteczek RNA ludzkiego, wirusowego oraz bakteryjnego.

             W Apelu zawarte jest też stwierdzenie, że „zmiany genetyczne wywołane przez szczepionki mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia”. Chodzi tutaj o szeroko rozumianą zmienność spowodowaną zaburzeniami w metabolizmie RNA, które oczywiście mogą się przełożyć na uszkodzenia materiału genetycznego. Samo RNA też może ulec odwrotnej transkrypcji i być włączone do genomu. Nie musi się to stać, ale może, gdyż RNA jest także transportowane do jądra. Zmiana genetyczna to nie wada genetyczna. Zmiana genetyczna to także mutacja neutralna (bez efektu) lub uruchomienie się transpozonów (ruchomych genów), co następuje, na przykład, pod wpływem stresu. Takim stresem może być wprowadzenie do komórki ludzkiej obcego, wirusowego RNA. Remobilizacja transpozonów może działać mutagennie, na co istnieje bogate piśmiennictwo. Transpozony dzięki właściwościom mutagennym są wykorzystywane w biotechnologii do wywoływania mutacji, a technologia ta nazywana jest mutagenezą insercyjną. W świetle powyższego dużą nieodpowiedzialnością ze strony Pana prof. A. Horbana jest zapewnianie, że szczepionka genetyczna będzie bezpieczna, bez uwzględnienia możliwych jej negatywnych następstw, które mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie.

             Warto też podkreślić, że zmiany genetyczne wywołane szczepionkami mRNA, to tylko jedno z zagrożeń. Nie do końca poznany jest także mechanizm tzw. wzmocnienia odpowiedzi immunologicznej (antibody-dependent enhancement) oraz możliwe zagrożenie chorobami autoimmunologicznymi pod wpływem szczepionek mRNA.

             W innej wypowiedzi opublikowanej w Rzeczpospolitej, prof. Horban mówi, że po zaszczepieniu „odporność raczej będzie się utrzymywała przez wiele lat”. Tymczasem, agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych CDC w materiale „Frequently Asked Questions about COVID-19 Vaccination” uaktualnionym w dniu 3 grudnia br. stwierdza: „Jeśli chodzi o szczepienia, nie będziemy wiedzieć, jak długo utrzymuje się odporność, dopóki nie otrzymamy szczepionki i więcej danych na temat jej skuteczności”.

             Podsumowując, wyprowadzenie przez Pana prof. A. Horbana konkluzji z tekstu Apelu, że szczepionka prowadzi do wad genetycznych jest błędną jego interpretacją. Natomiast jego twierdzenia, że nasze obawy są na wyrost i że „ryzyko, które niesie ze sobą zaszczepienie się na koronawirusa, jest znikome” nie są prawdą. W przypadku szczepionek na koronawirusa SARS-CoV-2, które tak jak twierdzą sygnatariusze Apelu „nie zostały właściwie zbadane” i których zastosowanie ma „cechy eksperymentu medycznego na wielką skalę”, nie można twierdzić, że są one bezpieczne. Ponadto zwrócenie uwagi przez sygnatariuszy na prawa człowieka i na dobrowolność szczepień nie może być uznane za ignorancję, ani za brak odpowiedzialności, lecz odwrotnie – jako wyraz najwyższej troski.

             W historii szczepień istnieje wiele przykładów negatywnych skutków lekceważenia ostrzeżeń naukowców, jak choćby wspomniana w Apelu szczepionka przeciwko świńskiej grypie, czy też szczepionka RotaShield na rotawirusy amerykańskiej firmy Wyeth, która doprowadzała do niebezpiecznego wgłobienia jelit u małych dzieci.

             Pan prof. Andrzej Horban jest przewodniczącym Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. A więc na tak poważny Apel naukowców i lekarzy, przewodniczący Rady Medycznej winien zwołać posiedzenie Rady w celu uzgodnienia stanowiska i udzielenie merytorycznej odpowiedzi na Apel. Kwitując treść Apelu jako „zupełna ignorancja” prof. Horban nie powołuje się na stanowisko Rady Medycznej, więc przekracza swe uprawnienia jako jej przewodniczący. Jest to niedopuszczalne. Swoją wypowiedzią lekceważy nie tylko sygnatariuszy Apelu, ale także członków Rady Medycznej, jako swoiste Consilium Medicum.

             W imieniu sygnatariuszy Apelu naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2 wzywamy Radę Medyczną, aby w sposób merytoryczny odniosła się do treści Apelu. Jednocześnie apelujemy, aby na temat szczepień i ich ewentualnych korzyści oraz potencjalnych zagrożeń, zorganizowano rzetelną debatę publiczną.

             prof. dr hab. n. med. Maria Sobaniec-Łotowska, UMB

             prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, PUM

             prof. dr hab. n. med. Stanisław Sulkowski, UMB

             prof. dr hab. n. med. Ryszard Rutkowski, UMB

             dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO

             https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/201209588-W-obronie-Apelu-w-sprawie-szczepien-Riposta-na-slowa-prof-Andrzeja-Horbana.html

             foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             RZĄD WDROŻY ZNAMIĘ BESTII. HAHAHA macie swoich katolików z PiS.

             Agnieszka Mroczyk

             Bo ludzie jeszcze wieża że dostaną papierek haa za szczepienia hihi jasne to jest coś grubszego bo papierek to za kasę dał by Ci lekarz, ale nie o to chodzi tu ma być kontrola perfekcyja i do tego nasrali 5G Wlasnie teraz ludzie się śmieją chodź już więcej obudzonych ze to co się dzieje to wojna bez amunicji! I 100%gorsza bo każdy w niej zginie zostając niewolnikiem......

             https://nczas.com/.../nowa-normalnosc-plus-dworczyk.../...

             foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             Takiego prezydenta nam trzeba

             Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro zadeklarował, że nie przyjmie szczepionki na koronawirusa. Zapowiedział też, że obywateli jego kraju nigdy nikt nie przymusi do jej przyjęcia.

             Głównym powodem, dla którego prezydent nie chce przyjąć szczepionki, jest to, że nie chce dać się oszukać firmom farmaceutycznym, aby przyjąć szczepionkę, która zmienia ludzkie DNA.

             Zmiany, które może spowodować, będą nieodwracalne i mogą kosztować dosłownie wszystko.

             https://www.odkrywamyzakryte.com/prezydent-brazylii-covid-19/

             foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             PRZYMUSOWY ZASTRZYK OD SATANISTYCZNEJ MASONERII.

             https://youtu.be/9Tb5DcfiW0A

             foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             #PLANDEMIA

             Kolejne doniesienia, że koronawirus SARS-CoV-2 był z nami wcześniej:

             https://www.wsj.com/articles/covid-19-likely-in-u-s-in-mid-december-2019-cdc-scientists-report-11606782449?redirect=amp#click=https://t.co/lWVZg3HEGD

             foliarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             Najpierw madki z bombelkami bo sie nalezy

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 570

             Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

             22;35 dobra robota

             Do entuzjastów szczepień min.polska lewica i na tym forum również pod rozwagę

             Gość_Papiarz
             Zgłoś
             Odpowiedz
  • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 571

   Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

   Odbierze 500+ niezaszczepionym.

   Gość
   Zgłoś
   Odpowiedz
   • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

    Odbierze też renty emerytury niezaczipowanym, no bo jak wypłacać? skoro żydzi z pis likwidują gotówkę

    foliarz
    Zgłoś
    Odpowiedz
    • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

     Każda osoba która dostanie drugą dawkę szczepionki zostanie skatalogowana. Pisemnie albo kod kreskowy.

     Co wy na to?

     foliarz
     Zgłoś
     Odpowiedz
     • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

      Co w tym dziwnego?

      Gość
      Zgłoś
      Odpowiedz
    • Post nadrzędny dla poniższego tego posta o numerze 574

     Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

     Tyle ci zostało - zmyślać :)

     Gość
     Zgłoś
     Odpowiedz
     • Odp.: Czy rząd zmusi nas do przymusowego szczepienia.

      Do tej pory też mi mówiłeś że zmyślałem a wszystko się sprawdza :) posyp głowe popiołem i zmykaj synek.

      foliarz
      Zgłoś
      Odpowiedz
1234 ... 2930323435
Przejdź do strony nr
2 posty w tym wątku zostały wyłączone z wyświetlania ze względu na sprzeczność z Zasadami Forum lub czasowo. Możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami.

- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -

- Reklama -

- Reklama -
- Reklama -