Ostrowiec Świętokrzyski - Widok na fragment miasta

Ostrowiec Świętokrzyski www.ostrowiecnr1.pl

Szukaj
Właściciel portalu


Logowanie

Zaloguj się, aby zbaczyć, kto jest teraz on-line.
Aktualna sonda
Z jakiego urządzenia przeglądacie forum?
Aby skorzystać
z mailingu, wpisz...
Korzystając z Portalu zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Chemtrails na niebie w Ostrowcu

Ilość postów: 2876 | Odsłon: 108097 | Najnowszy post | Post rozpoczynający
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             polecam odcinek, a propos smogu i pseudoekologów, mniej więcej od 13 minuty jest mowa o chemtrails. TV może niszowa, ale raczej podejmująca poważne tematy.

             https://www.youtube.com/watch?v=jgEJ4VMo9Uc

             (https://www.youtube.com/watch?v=jgEJ4VMo9Uc)

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Ktoś dobrze kase trzepie na takich idiotach jak kopiernik

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Post nadrzędny dla poniższego posta o numerze 2653

             Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Więzień CIA (po zburzeniu wież WTC) też w Polsce niby oficjalnie nie było .. a jednak były tylko to było wszystko tajne i CIA torturowała tam ludzi (pewnie też tajnymi rejsami przy okazji narkotyki przywożono do Polski - kokaine) i potem Polska musi płacić odszkodowania za to czy jakieś kary finansowe - to taka moja dygresja:)

             http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=16893

             http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0A8244A2

             Interpelacja nr 16893

             do prezesa Rady Ministrów

             w sprawie chemitrails

             Szanowny Panie Premierze! W ostatnich miesiącach byłem wielokrotnie informowany i pytany przez zaniepokojonych ludzi o przyczyny i skutki częstego stosowania, jak określają, oprysków z samolotów metodą chemitrails. Niektórzy kojarzą to z wojskowymi projektami badawczymi w atmosferze, wyrażając zaniepokojenie o swoje zdrowie. Muszę przyznać również, że wiele sprzecznych informacji pojawia się w Internecie.

             W zaistniałej sytuacji uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

             1. Co to jest chemitrails?

             2. Od kiedy chemitrails jest obserwowane w Polsce?

             3. Czy chemitrails jest celowo wywoływane na terenie Polski, a o ile tak, to w jakim celu i jaki to może mieć wpływ na zdrowie człowieka i stan środowiska przyrodniczego?

             Z poważaniem

             Poseł Jan Szyszko

             Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r.

             http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=53AC31DB

             Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

             na interpelację nr 16893

             w sprawie chemitrails

             Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 25 kwietnia br., znak: SPS-023-16893/13, przy którym została przekazana interpelacja pana Jana Szyszki, posła na Sejm RP, w sprawie chemitrails, przedstawiam stosowne wyjaśnienia przygotowane we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz jednostkami podległymi i nadzorowanymi.

             1. Co to jest chemitrails?

             2. Od kiedy chemitrails jest obserwowane w Polsce?

             3. Czy chemitrails jest celowo wywoływane na terenie Polski, a o ile tak, to w jakim celu i jaki może mieć wpływ na zdrowie człowieka i stan środowiska przyrodniczego?

             Zgodnie z posiadaną przez Ministerstwo Środowiska wiedzą pojęcie chemitrails czy też chemtrails odnosi się do smug powstających za lecącym samolotem. Ministerstwo Środowiska nie może wskazać legalnej definicji chemitrails, ponieważ nie występuje ona w oficjalnych dokumentach i opracowaniach znanych resortowi.

             Większość środowiska naukowego utrzymuje, że przedmiotowe ślady na niebie to smugi kondensacyjne wytwarzane w wyniku emisji spalin zawierających ośrodki krystalizacji z działających silników samolotowych w określonych warunkach atmosferycznych i na odpowiedniej wysokości. Przebieg zjawisk powstawania i zaniku smug kondensacyjnych oraz cechy morfologiczne wykazujące dużą zmienność zależnie od wysokości lotu, jak i warunków meteorologicznych panujących w otoczeniu lecącego samolotu czynią opracowanie obiektywnych kryteriów oceny wizualnej służących odróżnieniu ˝normalnych˝ smug od ˝anormalnych˝ zadaniem bardzo trudnym, którego wykonalność nawet dla dobrze wyposażonego instytutu jest wysoce dyskusyjna.

             W pewnych uwarunkowaniach na określonym pułapie smugi kondensacyjne mogą nie powstawać w ogóle, lecz zmiana wysokości lotu nawet o kilkaset metrów może spowodować pojawienie się takich smug. Relatywnie często smugi kondensacyjne przekształcają się w chmury typu cirrus o znacznych rozmiarach. W danych warunkach smugi kondensacyjne mogą też ulec zanikowi - wskutek szybkiej sublimacji drobnych kryształków lodu bądź na skutek silnego wiatru. Procesy powstawania i rozwoju smug kondensacyjnych są przedmiotem badań wielu ośrodków naukowych w związku z zapotrzebowaniem, jakie powstało w konsekwencji ustaleń Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

             W związku z mierzalnym przyrostem stopnia intensywności ruchu lotniczego wzrosła frekwencja powstawania smug kondensacyjnych i rozwoju chmur typu cirrus, stąd postulaty klimatologów o zbadanie wpływu smug kondensacyjnych nad USA i Europą na bilans cieplny ziemi. Na pewnych wysokościach smugi kondensacyjne wykazują efekt ocieplający, a na innych - efekt schładzający planetę. Dostrzeżono możliwość programowania tego wpływu przez linie lotnicze tak, by uzyskać sumaryczny efekt schładzający planetę.

             Ponieważ w mediach pojawiają się wypowiedzi sugerujące, że niektóre samoloty celowo rozpylają bliżej nieokreślone substancje chemiczne, o szkodliwym i niepożądanym działaniu dla organizmów żywych, informuję, że głównymi produktami spalania lotniczych paliw do napędu silników turbinowych umożliwiających loty na dużych wysokościach są para wodna i dwutlenek węgla, a stosowanie środków ochrony roślin za pomocą statków powietrznych jest regulowane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009 r., str. 1) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).

             Zgodnie z regulacjami wskazanych wyżej aktów prawnych sprzętem agrolotniczym mogą być stosowane jedynie środki ochrony roślin, dla których przeprowadzona analiza ryzyka potwierdziła, że taki sposób aplikacji jest bezpieczny. Informacja o możliwości stosowania środka ochrony roślin sprzętem agrolotniczym musi być ponadto bezwzględnie zamieszczona w etykiecie takiego preparatu. Zgodnie z przepisami ww. ustawy o środkach ochrony roślin zabiegi agrolotnicze będą musiały być zamieszczane w planie zabiegów akceptowanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, a informacja o planowanych zabiegach agrolotniczych będzie udostępniana na stronach internetowych wojewódzkiego inspektoratu. Ustawa ta zabrania także stosowania przy wykorzystaniu sprzętu agrolotniczego herbicydów, desykantów oraz preparatów szczególnie szkodliwych dla człowieka.

             Obowiązujące przepisy zapewniają zatem pełny nadzór nad wykonywaniem zabiegów agrolotniczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa takich zabiegów dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

             Jednocześnie informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania środków ochrony roślin nie są wykorzystywane technologie wiązane ze zjawiskiem chemitrails, a w szczególności środki ochrony roślin nie są obecnie aplikowane za pomocą samolotów o napędzie odrzutowym. Do zabiegów agrolotniczych wykorzystywane są natomiast samoloty An-2, PZL M18 Dromader oraz śmigłowce Mi-2.

             Ponadto informuję, że Ministerstwu Środowiska nie są znane jakiekolwiek informacje na temat rozpylania przez samoloty niedozwolonych substancji chemicznych w polskiej przestrzeni powietrznej.

             Z wyrazami szacunku

             Podsekretarz stanu

             Beata Jaczewska

             Warszawa, dnia 31 maja 2013 r.

             Gość_Pegasus
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Więcej interpelacji/zapytań itp w Sejmie RP na temat tzw. chemtrails nie znalazłem.

             ===Poseł Robert Majka nie pytał chyba nigdy o chemtrailsy===

             Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie Robert Majka www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacje.xsp?view=5&cat=Majka Robert&id=478

             https://tech.wp.pl/poslanka-poszukuje-prawdy-w-sprawie-chemtrails-a-ta-jest-znana-od-dawna-6280030950733441a Tutaj też mowa o 2 posłach którzy pytali a nie o trzech.

             Gość_Pegasus
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Za dużo spraw naraz poruszasz, w WTC nie było ANI JEDNEGO samolotu.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             nie ma dzisiaj ani jednej naturalnej chmury

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             antek, antek...

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Lekarz i była dziennikarka CNN o smugach chemicznych. Jak się przed nimi bronić?

             https://m.youtube.com/watch?v=HcZ9hDW2ugE&list=PLoj_YLHU1l3UjLdYBe-OoFLE_kIkcM0b3&index=16

             Gość_antek z lożyKopernik
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Tinker Air Force Base Chemtrail Factory part.2

             https://youtu.be/audxgeWGDag

             Gość_antek z lożyKopernik
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Fajne, ale wolę paprykowe.

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Jeśli to jest normalne dla kogoś, to ten ktoś jest nienormalny.

             http://img.liczniki.org/20191030/FB_IMG_1572418254526-1572418462.jpg

             Gość_antek z lożyKopernik
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             oj antek czy ty kiedykolwiek zmadrzejesz ? czy nie ma juz szans dla ciebie?. piszesz i piszesz te swoje bzdury i tylko kazdy ma tu z ciebie polewke nic wiecej przeciez chyba zdjaesz sobie sprawe ze nikt nie bierze cie na powaznietu na tym forum.

             Gość_Anty b.
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             gaz gaz na ulicach nie wychodzić z dziećmi !!!! to jest atak okupanta ue nato, zrzut nano włókien powodujących raka płuc !!! aluminium, lit, bar, stront to alzheimer, cukrzyca, parkinson żeby jeszcze łatwiej zrobić z was niewolników.

             Gość_antek z lożyKopernik
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Nawet w święto te bydlaki nie potrafią się powstrzymać od oprysków. Wymowne zdjęcie:

             http://img.liczniki.org/20191101/FB_IMG_1572618618001-1572618658.jpg

             Gość_antek z lożyKopernik
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Spadaj, leszczu!

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Gość_antek z lożyKopernik
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             Przeczytaj artykuł, głupcze!

             Gość
             Zgłoś
             Odpowiedz
            • Odp.: Chemtrails na niebie w Ostrowcu

             przeczytaj komentarze głupcze

             Gość_antek z lożyKopernik
             Zgłoś
             Odpowiedz
1234 ... 133134136138139 ... 157158159160
Przejdź do strony nr
180 postów w tym wątku zostało wyłączonych z wyświetlania ze względu na sprzeczność z Zasadami Forum lub czasowo. Możesz wyświetlić wątek wraz z tymi postami. W tym wątku znajduje się 1 post, który oczekuje na weryfikację (m.in. sprawdzenie, czy jest zgodny z Zasadami Forum; możesz wyświetlić wątek wraz z tym postem).

- Ogłoszenie społeczne -

- Reklama -


Losowa firma:
Tesco Polska Sp. z o.o.
Branża: Spożywcze artykuły
Dodaj firmę